Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΔΠΜΣ "Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον" από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον».

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, με σκοπό να είναι ικανοί να προωθήσουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές στρατηγικές για την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και τη διάδοση της αειφορίας και της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος. Παράλληλα οι φοιτητές θα κατανοήσουν την έννοια και το περιεχόμενο της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και θα ενημερωθούν για τη μετάβαση από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη

Τα δυνατά σημεία του Δ.Π.Μ.Σ.: 

 • Μοναδικό στην Κεντρική Ελλάδα
  Παροχή σύγχρονων γνώσεων στους φοιτητές για να ανταπεξέλθουν στις επαγγελματικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν για την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και την επίτευξη των αρχών της αειφορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
  Στους αποφοίτους του Δ.Π.Μ.Σ. χορηγείται πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ΦΕΚ 5781/τ.Β’/30-12-2020)
 • Μοριοδότηση
  Το Δ.Π.Μ.Σ. μοριοδοτείται με 20 μονάδες σε διαγωνισμούς εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ. 
 • Μαθήματα σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες
  Μέρος μαθημάτων εξ' αποστάσεως
  Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εργασίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις και συμμετοχή σε θερινό σχολείο
 • Προσιτά δίδακτρα
  Τα τέλη φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται συνολικά σε 2.500€. και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις.
  Δίνονται υποτροφίες
 • Χρονική διάρκεια
  Το Δ.Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν έξι μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το εαρινό εξάμηνο
 • Εργαστήρια
  Διεξαγωγή εργαστηρίων σε φορείς περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και διοργάνωση θερινών σχολείων.
  • Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
  • Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
  • Διοργάνωση ημερίδων και διεθνούς συνεδρίου
 • Οι απόφοιτοι
  Θα προωθήσουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές στρατηγικές για την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και τη διάδοση της αειφορίας. Θα ενημερωθούν για τη μετάβαση από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Θα κατανοήσουν την έννοια και το περιεχόμενο της αειφόρου ανάπτυξης.

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι απόφοιτοι αναμένεται να είναι σε θέση:

 • Να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Να εργαστούν σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, ημικρατικών οργανισμών για θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, και προώθησης της έννοιας και των πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Να εργαστούν σε περιβαλλοντικά κέντρα και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, μη- κυβερνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς των ΜΜΕ με ενδιαφέροντα στα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι απόφοιτοι έχουν, επίσης, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τόσο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όσο και σε άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, καθώς και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ακαδημαϊκών τμημάτων.

Υποβολή αιτήσεων

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεις έως και 2 Ιουλίου 2023
  (Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου υποβολής υποψηφιοτήτων και σε συνέχεια της αξιολόγησης των φακέλων αυτών)

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ιστοσελίδα Δ.Π.Μ.Σ.: https://www.dpmseap.diae.uth.gr 
E-mail:  dpmseap@uth.gr).
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (κ. Σταυρούλας Αϋφαντή, τηλ., 24210-93174, Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-13:00)

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο