Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Με σημαντικά μειωμένα δίδακτρα προσφέρονται εξ αποστάσεως από το ΑΠΚΥ τα ΠΜΣ «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία»

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 τα Μεταπτυχιακά προγράμματα «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» με σημαντικά μειωμένα δίδακτρα, ήτοι €3.300 Ευρώ για νεοεισερχόμενους φοιτητές. Τα Προγράμματα είναι πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τις κείμενες διαδικασίες του. Προσφέρονται με την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία του ΑΠΚΥ, η οποία επιτρέπει ευελιξία στη φοίτηση από τον προσωπικό χώρο, στον ρυθμό μάθησης και στον χρόνο που έχει διαθέσιμο ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Ο στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις γνωστικές (θεωρητικές και πρακτικές) και μεταγνωστικές (μεθοδολογικές, επιστημολογικές) δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν σε βάθος τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, στη γενικότερη περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης. Το Πρόγραμμα έχει επιπλέον ερευνητικό προσανατολισμό και αποσκοπεί στη συστηματική προετοιμασία για το επάγγελμα του επιμορφωτή, σχεδιαστή, συντονιστή ή αξιολογητή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, και στην αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων, και ικανοτήτων των διδασκόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» είναι διεπιστημονικό και συνδυάζει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία με τις σπουδές στον χώρο της λογοτεχνίας και της διδακτικής της γλώσσας. Προσφέρει δύο ακαδημαϊκές κατευθύνσεις: (α) Εφαρμοσμένη-Εκπαιδευτική Γλωσσολογία και (β) Λογοτεχνία και Λογοτεχνικός Γραμματισμός με βασικό χαρακτηριστικό την παράλληλη πορεία των δύο κατευθύνσεων και τον επιστημονικό διάλογο μεταξύ τους, που διασφαλίζει τη συνοχή και τη διεπιστημονικότητα του προγράμματος. Έτσι, η μελέτη της δομής της γλώσσας και της γλωσσικής επιτέλεσης στα κοινωνικά της συγκείμενα, στη βάση θεωρητικών προσεγγίσεων, τροφοδοτεί και στηρίζει θεωρητικά αφενός τη μελέτη πτυχών της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και της παιδαγωγικής των γραμματισμών και αφετέρου τη θεωρητικά προσανατολισμένη μελέτη της λογοτεχνίας, τη μελέτη της σχέσης της λογοτεχνίας με τα κοινωνικά και πολιτισμικά της συγκείμενα και τη μελέτη του λογοτεχνικού γραμματισμού.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα πιστώνονται με 90 μονάδες ECTS και ο ελάχιστος χρόνος πλήρους φοίτησης είναι τα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εκπτώσεις (από 10% ως πλήρη απαλλαγή) παρέχονται από το Πανεπιστήμιο σε δικαιούχους υποψήφιους φοιτητές.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι ευρωπαϊκό δημόσιο, καινοτόμο και ψηφιακό Πανεπιστήμιο, ειδικευμένο στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με αποστολή την προώθηση της δια βίου μάθησης. Το ΑΠΚΥ αξιοποιεί όλα όσα έχουν να προσφέρουν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, παρέχοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο την ευελιξία και την πολύτιμη δυνατότητα να σπουδάσει από τον προσωπικό του χώρο, στον δικό του ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορεί να διαθέσει για τη φοίτησή του. Το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό υποστηρίζει και καθοδηγεί τους φοιτητές, ώστε να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους. 

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισδοχή στα εν λόγω Προγράμματα, αλλά και σε όλα τα προσφερόμενα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ολοκληρώνεται στις  22 Ιουνίου 2023 (11:00 π.μ.) μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου: https://admissions.ouc.ac.cy/admissions

Πληροφορίες

www.ouc.ac.cy | +357 22411600 / 711 | admissions@ouc.ac.cy 

 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο