Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διεθνείς συνεργασίες στην έρευνα από τη Δράση Διδακτορικά Δίκτυα των Marie Skłodowska-Curie Actions

Ανακοινώθηκαν τα συνολικά αποτελέσματα για τη Δράση Διδακτορικά Δίκτυα (Doctoral Networks) για το 2022 του Προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions του Ορίζοντα Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει 149 διδακτορικά προγράμματα με προϋποθέσεις αριστείας, με στόχο με την κατάρτιση περισσότερων από 1.650 υποψηφίων διδακτόρων εντός και εκτός του ακαδημαϊκού χώρου. Η χρηματοδότηση θα φτάσει τα 429,4 εκατομμύρια ευρώ.

Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει 47,5 εκατομμύρια ευρώ για 14 βιομηχανικά διδακτορικά προγράμματα (Industrial Doctorates) για την κατάρτιση υποψηφίων διδακτόρων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους εκτός του ακαδημαϊκού χώρου, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα επωφεληθούν επίσης από κοινή εποπτεία βιομηχανίας-ακαδημίας.

Περιλαμβάνει, επίσης, 43,6 εκατομμύρια ευρώ για 12 διδακτορικά προγράμματα, τα οποία θα διενεργηθούν με κοινή εποπτεία (Joint Doctorates), που οδηγούν σε πολλαπλά διδακτορικά ή διδακτορικά που απονέμονται από περισσότερα από ένα ιδρύματα.

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (European Research Executive Agency-REA) έλαβε 946 αιτήσεις για αυτήν την πρόσκληση, τη δεύτερη στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντα Ευρώπη για την έρευνα και την καινοτομία. Καθώς θα χρηματοδοτηθούν 149 προτάσεις από αυτές, η Δράση εμφανίζει 15,8% ποσοστό επιτυχίας.

Στενή συνεργασία πέρα ​​από την ακαδημαϊκή κοινότητα

Αυτά τα διδακτορικά προγράμματα υλοποιούνται από διεθνείς συνεργασίες, που καλύπτουν περισσότερους από 1.199 φορείς κι οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων 796 από τον δημόσιο τομέα και 403 από τον ιδιωτικό τομέα, 124 από τους οποίους είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Φιλοξενούνται σε 62 χώρες στην ΕΕ και χώρες που συνδέονται με τον Ορίζοντα Ευρώπη αλλά και τρίτες χώρες.

Τα επιλεγμένα έργα συντονίζονται από οργανισμούς σε 17 χώρες:
Ιταλία: 20 έργα
Γερμανία: 19 έργα
Βέλγιο: 18 έργα
Κάτω Χώρες: 17 έργα
Ισπανία: 15 έργα
Γαλλία: 13 έργα
Δανία και Ιρλανδία: 8 έργα η καθεμία
Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία: 7 έργα η καθεμία
Αυστρία: 6 έργα
Ελλάδα και Σουηδία: 3 έργα η καθεμία
Πολωνία: 2 έργα
Κύπρος, Τσεχία και Φινλανδία: 1 έργο η καθεμία
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ελλάδα συντονίζει 3 από τα προγράμματα που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση.

Έρευνα αιχμής σε όλους τους τομείς

Επιλεγμένα έργα θα προωθήσουν την έρευνα σε τομείς όπως η ανάπτυξη νέων θεραπειών κατά της υποτροπής και της μετάστασης του καρκίνου που οφείλεται σε βλαστοκύτταρα, η βελτίωση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής και των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με την οινοποίηση και η μελέτη των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής και την περιοχή της Καραϊβικής.

Τα Βιομηχανικά Διδακτορικά (Industrial Doctorates) θα βοηθήσουν να εκπαιδευτούν υποψήφιοι διδάκτορες σε τομείς όπως η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα για την οδική ασφάλεια ή η ανάπτυξη προηγμένων υλικών και εξαρτημάτων για νέα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Τα κοινά διδακτορικά (Joint Doctorates) θα βοηθήσουν να αναπτυχθούν προγράμματα με στόχο, για παράδειγμα, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση νέων συστημάτων παραγωγής βιομάζας και αλυσίδων αξίας βιοπροϊόντων ή τη διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας για τη βελτίωση της πολιτικής και των κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη μελλοντικών βλαβών σε αθλητές αλλά και οργανισμούς.

Τα έργα που επιλέχθηκαν είναι (ποσοστιαία) στα ευρύτερα πεδία:

  • Μηχανική και ΤΠΕ: 33,6%
  • Επιστήμες της Ζωής: 26,2%
  • Χημεία: 12,8%
  • Περιβάλλον και Γεωεπιστήμες: 9,4%
  • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: 8,7%
  • Φυσική: 7,4%
  • Μαθηματικά: 1,3%
  • Οικονομικά: 0,7%

Μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, των βαθμολογιών αποκοπής και των στατιστικών έχει δημοσιευθεί στη σελίδα της πρόσκλησης MSCA Doctoral Networks 2022.

Μόλις οριστικοποιηθούν οι συμφωνίες επιχορήγησης, ο πλήρης κατάλογος των χρηματοδοτούμενων έργων θα δημοσιευθεί στην ίδια σελίδα και στο CORDIS.

Επόμενα βήματα για τους επιτυχόντες

Τα πρώτα έργα θα ξεκινήσουν το νωρίτερο το καλοκαίρι του 2023. Θα υπάρξει επικοινωνία με τα έργα που περιλαμβάνονται στον εφεδρικό κατάλογο μόλις υπογραφούν όλες οι επιχορηγήσεις, σε περίπτωση που υπάρξει διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Επόμενη προκήρυξη για τη Δράση Διδακτορικά Δίκτυα των MSCA

Η επόμενη προκήρυξη για το 2023 θα ανοίξει για υποβολή αιτήσεων στις 30 Μαΐου 2023. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie, με προϋπολογισμό περίπου 6,6 δισ. ευρώ εντάσσονται στο ευρωπαΪκό πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027), επιδιώκουν να ανταποκριθούν στον ευρωπαϊκό στόχο για μια ισχυρή, ανθεκτική, ευέλικτη και δημιουργική βάση ανθρώπινου δυναμικού, που θα διαθέτει τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων, και θα είναι ικανή να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και να καινοτομεί. Την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, υποστηρίχθηκαν περισσότεροι από 65.000 ερευνητές στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και χρηματοδοτήθηκαν πάνω από 1.000 κορυφαία διεθνή διδακτορικά δίκτυα.

Η Δράση MSCA Doctoral Networks απευθύνεται σε δίκτυα οργανισμών για τη δημιουργία διδακτορικών προγραμμάτων, με περιεχόμενο ανοικτό σε όλα τα ερευνητικά πεδία, συμπεριλαμβανομένων και των μορφών:

  • Industrial Doctorates, για την κατάρτιση σε ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς τομείς, με κοινή εποπτεία.
  • Joint Doctorates, για τη συνεργασία οργανισμών που οδηγεί σε κοινό/πολλαπλό διδακτορικό δίπλωμα.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες «Υγεία» και «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Παράλληλα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών, παρέχοντας υπηρεσίες δικτύωσης, μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, και συμβουλευτική καθοδήγηση για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εντοπισμό ευκαιριών διεθνών συνεργασιών.

Ανακοίνωση

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο