Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις για ασκούμενους δικηγόρους σε διάφορους φορείς

Ανοικτές θέσεις για άσκηση νέων υποψήφιων δικηγόρων έχουν προκηρύξει το τελευταίο διάστημα τόσο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας όσο και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα".

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Ασκούμενοι/ες Δικηγόροι, οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας της ΡΑΕ, για διάρκεια έξι (6) μηνών, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Αρχής, ήτοι μέχρι και την 31.01.2023. Η αίτηση υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στη διεύθυνση Πειραιώς 132, Αθήνα, Τ.Κ.: 118 54 και ειδικότερα στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου της ΡΑΕ ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@rae.gr, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει α) να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο, β) άλλως να έχουν καταθέσει αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή τους σε Δικηγορικό Σύλλογο, να μην έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου επειδή εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους.

Για την αναλυτική προκήρυξη πατήστε εδώ.

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα"

Ασκούμενοι/ες Δικηγόροι, οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Ο, για διάρκεια έως δλωδεκα (12) μηνών, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Αρχής, ήτοι μέχρι και την 26.01.2023.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει α) να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο της Αττικής (ήτοι Αθηνών ή Πειραιώς), β) άλλως να έχουν καταθέσει αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή τους στο Δικηγορικό Σύλλογο, να μην έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου επειδή εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους.

Για την αναλυτική προκήρυξη πατήστε εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο