Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις απασχόλησης στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα η Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», προτίθεται να απασχολήσει έως 20 (είκοσι) προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές σε ερευνητικά προγράμματα με υποτροφία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ

Η έρευνα των συνεργατών που θα επιλεγούν θα πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

Προπτυχιακοί Φοιτητές

 • Prophet inequalities over time and applications to time-evolving combinatorial optimization (1 Θέση)
 • Data driven algorithm design for scheduling and resource allocation (1 Θέση)
 • Approximation algorithms for time-evolving combinatorial optimization (1 Θέση)
 • Learning-oriented approaches in mechanism design and resource allocation (1 Θέση)
 • Learning and best response dynamics within blockchain systems (1 Θέση)
 • Equilibrium learning in data-dependent games (1 Θέση)
 • Improved approximation algorithms for subset sum computations (1 Θέση)
 • Deep unfolding networks for inverse problems (1 Θέση)
 • Counterfactual Explanations for Classification Problems (2 Θέσεις)

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

 • Continual/Lifelong visual learning (1 Θέση)
 • Morphosyntactic labelling of dialect data and model development for natural language processing (1 Θέση)
 • Neuroscience-driven AI (2 Θέσεις)
 • Segmentation of cells in digital pathology (1 Θέση)

Διδακτορικοί Φοιτητές

 • Data driven algorithm design (2 Θέσεις)
 • Enhancing blockchain scalability via graph-theoretic methods (1 Θέση)
 • Algorithmic game theory, learning in games, (multi-agent) reinforcement learning, optimization (2 Θέσεις)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Οι όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην παρούσα προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

Να μην λαμβάνουν άλλη υποτροφία από οιανδήποτε πηγή κατά τη διάρκεια της σύμβασης χορήγησης υποτροφίας από την ΕΜ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ.

 • Να μην απασχολούνται με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης στον Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.
 • Να μην λαμβάνουν επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 • Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά τη διάρκεια της υποτροφίας που θα τους χορηγηθεί.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 30/11/2023 και ώρα 17:00, ως εξής:
Με ηλεκτρονική υποβολή στην διεύθυνση: liaison-archimedes@athenarc.gr και με θέμα «Υποβολή αίτησης στην πρόσκληση υποτροφίας με κωδικό GD.374. ARCHI-YP-1023». Θα πρέπει να υποβληθούν 2 αρχεία PDF: (α) Η υπογεγραμμένη αίτηση, και (β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» εδώ!

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο