Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

141 θέσεις μόνιμου προσωπικού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας - Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών (ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023)

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά εκατόν σαράντα μίας (141) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως κατωτέρω:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ενενήντα έξι (96) θέσεις:

  • ΠΕ Διοικητικών-Οικονομικών (1 θέση)
  • ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (92 θέσεις)
  • ΠΕ Μηχανικών/Αγρονόμων Τοπογράφων (1 θέση)
  • ΠΕ Μηχανικών/Πολιτικών (1 θέση)
  • ΠΕ Μηχανικών/Ηλεκτρολόγων (1 θέση)

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), σαράντα πέντε (45) θέσεις:

  • ΤΕ Μηχανικών/Ηλεκτρολογίας (1 θέση)
  • ΤΕ Ηλεκτρονικών  (35 θέσεις)
  • ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων (9 θέσεις)

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν:

1. Αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της προκήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Σεπτεμβρίου 2023, λόγω προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε περιοχές της χώρας από την κακοκαιρία “Daniel”.

2. Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας → Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr).

3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Ζ΄) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Κεφάλαιο και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο