Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη ΔΠΜΣ "ΜΒΑ-Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα" του ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «MBA Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» που ξεκινά από το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» (MΒΑ in Strategic Management and Competitiveness), με τις εξής ειδικεύσεις:
α) Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων (Strategic Management)
β) Στρατηγικές Ανταγωνιστικότητας  και Ανάπτυξης (Competitiveness and Development Strategies) 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, και έως μέγιστο τα οκτώ (8) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Στη διάρκεια αυτή περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Τα τέλη φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 4.800 Ευρώ για την κατεύθυνση «Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων» και 4.000 Ευρώ για την κατεύθυνση «Στρατηγικές Ανταγωνιστικότητας  και Ανάπτυξης» τόσο για τους φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτήτριες/ές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Το πρόγραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. λαμβάνει χώρα στην Αθήνα, ενώ δύναται να λάβει χώρα και στην περιοχή της Θεσσαλίας (Βόλος-Λάρισα). Οι διαλέξεις είναι 65% δια ζώσης και 35%  διαδικτυακά.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας (με κριτήρια τον ο βαθμό πτυχίου, την κατοχή δεύτερου πτυχίου πρώτου ή δεύτερου κύκλου σπουδών, την ερευνητική δραστηριότητα, τις δημοσιεύσεις, τη γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικής), τις συστατικές επιστολές και την επαγγελματική εμπειρία) καθώς και την προφορική συνέντευξη.  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Ιστοσελίδα: http://mbasda.econ.uoa.gr/
  • E-mail: sda@econ.uoa.gr 
  • Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. 
    • Αθήνα : κ.κ. Γεωργία Μανωλιουδάκη και Ελένη Παρτάλη ,τηλ. 210-3689456 και 210-3689295, Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη ώρες 12:00-16:00
    • Βόλος : κος Ισίδωρος Παππάς, τηλ. 24210-74455, ημέρες Δευτέρα - Τρίτη -  Παρασκευή, ώρες 11:00–15:00

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο