Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα, προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην 5η σειρά εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Λογιστική και Χρηματοοικονομική", που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023. 

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Λογιστική και Χρηματοοικονομική / Accounting and Finance», σύμφωνα με το ΦΕΚ Β:3372/31-8-2019, είναι η καθιέρωση και ανάπτυξη ενός  αξιόπιστου μεταπτυχιακού προγράμματος που θα προάγει περαιτέρω τον κεντρικό «πυρήνα» της ιδρυτικής φιλοσοφίας του Τμήματος που είναι η χρηματοοικονομική και λογιστική επιστήμη. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι σπονδυλωτά δομημένο, έτσι ώστε να συνθέτει τις δύο αυτές επιστημονικές κατευθύνσεις, αλλά και να παρέχει τη δυνατότητα αξιόλογης εξειδίκευσης και εμβάθυνσης σε μια εξ’  αυτών, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες ικανότητες των εκπαιδευομένων και διαφοροποιώντας το επαγγελματικό τους προφίλ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο απαντά αποτελεσματικά στις σύγχρονες οικονομικές  και κοινωνικές τάσεις και προκλήσεις που απαιτούν όλο και περισσότερο δημιουργική σύνθεση των  χρηματοοικονομικών και λογιστικών γνώσεων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Επιπλέον, το προτεινόμενο ΠΜΣ σκοπεύει στην παροχή χρήσιμων πρακτικών γνώσεων και πληροφοριών, έτσι ώστε ο επαγγελματίας λογιστής και χρηματο-οικονομολόγος να είναι σε θέση να συνεισφέρει ουσιαστικά στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της  ανεργίας και στην αναβάθμιση της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου των οργανισμών, των  επιχειρηματικών μονάδων και της κοινωνικής οικονομίας. 

Απονεμόμενος τίτλος
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική/Master οf Science (M.Sc) in Accounting and Finance. 

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν τα δικαιώματα:

  • Εγγραφής ως Μέλος στο Οικονομικό Επιμελητήριο
  • Έναρξης Επαγγέλματος Οικονομολόγου-Λογιστή.

Διάρκεια
Το ΠΜΣ έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τρία εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική».  

Εισακτέοι
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε τριάντα (30) για το έτος 2022- 2023. Ο αριθμός μπορεί να αλλάζει με απόφαση της Σ.Ε. 

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες ούτως ώστε να επιτρέψει σε εργαζόμενους και φοιτητές που διαμένουν μακριά από την έδρα του ΠΜΣ (Καλαμάτα) την  δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εισάγοντας τον φοιτητή στην λογική των σύγχρονων εργαλείων δια-δικτυακής συνεργασίας. 

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του G-Suite της GOOGLE και παρέχει πλήρες εκπαιδευτικό  υλικό για όλες τις εβδομάδες διδασκαλίας. Ακόμα χρησιμοποιείται η εφαρμογή Meet (Hangouts) της GOOGLE για τηλεδιασκέψεις και επίλυση αποριών, καθώς και για εξ’ αποστάσεως διδασκαλία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν 4485/2017).  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site: http://macc.uop.gr

Κατά την διάρκεια της πανδημίας το σύνολο των μαθημάτων προσφέρθηκε αποκλειστικά εξ αποστάσεως μέσω Meet (Hangouts) της GOOGLE. Η δυνατότητα αυτή θα αξιοποιηθεί και στο μέλλον αν οι συνθήκες  το επιβάλλουν και πάντα σε εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζει η Πολιτεία. 

Υποβολή Αιτήσεων
1
η φάση: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους συμπληρώνοντας την  Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής (το link της Αίτησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://macc.uop.gr) και να επισυνάψουν, σύμφωνα με τις οδηγίες της πλατφόρμας, σε μορφή pdf, τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

2η φάση: Οι υποψήφιοι εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα κληθούν τηλεφωνικά ή με email για Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής από 22 Αυγούστου 2022 έως και 9 Σεπτεμβρίου 2022.
Όσες αιτήσεις υποβληθούν νωρίτερα θα πρωτοκολληθούν στις 22 Αυγούστου 2022 καθώς η πλατφόρμα υποβολής θα παραμείνει ενεργή.

Διεύθυνση ΠΜΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
Κτίριο Σχολής Διοίκησης 
2ος όροφος, γραφείο 156 
Αντικάλαμος, Καλαμάτα 
Τ.Κ. 24100

Πληροφορίες: http://macc.uop.gr

Ε: mfinance@go.uop.gr

T: 27210 45216 

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΠΜΣ 2022

Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο