Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής ζητά δύο (2) εκπαιδευόμενους/ες μερικής απασχόλησης

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος EPACE-EU Enhancing Public Awareness and Civic Engagement in the EU, το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά δύο (2) εκπαιδευόμενους (μερικής απασχόλησης).

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EPACE-EU (Enhancing Public Awareness and Civic Engagement in the EU) στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής των πολιτών σε διαβουλευτικές δημοκρατικές διαδικασίες μέσω συμμετοχικών δράσεων και εκδηλώσεων.

Η θέση είναι αμειβόμενη και διαθέσιμη από την 13η Μαρτίου 2023 και για έξι (6) μήνες, με τη δυνατότητα ανανέωσης για άλλους τρεις (3) μήνες.

H αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται αμέσως μετά την αποστολή τους και οι συνεντεύξεις με όσες/ους προκριθούν στην τελική φάση επιλογής θα ακολουθήσουν άμεσα.

Αντικείμενο Εργασίας:

 • Διοικητική υποστήριξη διαχειριστών του προγράμματος
 • Παρακολούθηση και καταγραφή των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία και υλοποίηση εκδηλώσεων (με φυσική παρουσία ή/και διαδικτυακά) όπως, αποστολή και παρακολούθηση προσκλήσεων σε συμμετέχοντες, επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων των συνεδριακών χώρων, κάλυψη και υποστήριξη στη διοργάνωση συμμετοχικών διαλόγων (facilitation) κ.α.
 • Οργάνωση πρακτικών των εκδηλώσεων
 • Μετάφραση κειμένων
 • Περιορισμένη έρευνα
 • Συγγραφή πρακτικών από συναντήσεις της ομάδας έργου
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία του ενημερωτικού υλικού

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)
 • Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου για έρευνα
 • Ενδιαφέρον για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 • Καλή επικοινωνία και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας
 • Η γνώση δημιουργίας και επεξεργασίας βίντεο καθώς και προγραμμάτων δημιουργίας γραφικών /infographics θα εκτιμηθεί θετικά.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και την 28η Φεβρουαρίου 2023

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση europeanprogramme@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης EPACE-2023.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο