Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Έξι υποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου, για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας και για μεταδιδακτορική έρευνα στον τομέα της Ψυχιατρικής

Προκήρυξη έξι (6) υποτροφιών για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου, για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας καθώς και για μεταδιδακτορική έρευνα εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής κατά το ακαδ. έτος 2022-2023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια:

  • Σπουδές Μάστερ

Θέσεις: Δύο (2)
Έναρξη σπουδών/έρευνας: 01.09.2022
Διάρκεια υποτροφίας: 24 διαδοχικοί μήνες

  • Σπουδές Διδακτορικής Έρευνας

Θέσεις: Δύο (2)
Έναρξη σπουδών/έρευνας: 01.09.2022
Διάρκεια υποτροφίας: 36 διαδοχικοί μήνες

  • Μεταδιδακτορική Έρευνα

Θέσεις: Δύο (2)
Έναρξη σπουδών/έρευνας: 01.09.2022 έως 30-11-2022
​​​​​​​Διάρκεια υποτροφίας: 24 διαδοχικοί μήνες

Οι υπό προκήρυξη θέσεις ορίστηκαν σύμφωνα με τους όρους του από 27.05.2005 πρακτικού της Επιτροπής, που προέβλεπε η διαθήκη της Μαρίας Ζαούση, όπου αναφέρεται ότι: «[…] θα διαχειρισθεί το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. κατά τον αποτελεσματικότερο κατ’ αυτό τρόπο, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα για την παροχή υποτροφιών για την αλλοδαπή στην Ψυχιατρική. Οι υποτροφίες που θα χορηγούνται θα αναφέρονται ως υποτροφίες εις μνήμην Μαρίας Ζαούση […]».

Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης και αντίστοιχα για φυσική συμμετοχή στη μεταδιδακτορική έρευνα. Αιτήσεις για σπουδές και μεταδιδακτορική έρευνα εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης, δεν γίνονται δεκτές.

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η υποτροφία ανέρχεται στα εξής ακαθάριστα ποσά:

1.1 χίλια τετρακόσια ευρώ (€1.400,00) μηνιαίως για υποτρόφους επιπέδου μάστερ
1.2 χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500,00) μηνιαίως για υποτρόφους διδακτορικού επιπέδου
1.3 χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) μηνιαίως για μεταδιδακτορικούς ερευνητές

2. Επιπροσθέτως, στους υποτρόφους και των τριών κατηγοριών, θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ποσό χιλίων ευρώ (€1.000,00) για έξοδα πρώτης εγκατάστασης στο εξωτερικό.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) το αργότερο έως 15-4-2022.

Περισσότερες Πληροφορίες

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο