Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή με αυτόματη αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πατρών το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια σπουδών δύο (2) έτη (4 εξάμηνα) και διδάσκεται εξ αποστάσεως, στα ελληνικά, με επιλογή για πλήρη ή μερική φοίτηση. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πρόγραμμα καλύπτει το τέταρτο εξάμηνο σπουδών στη διάρκεια του οποίου πραγματοποιείται δια ζώσης η Πρακτική Άσκηση.

Σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή της κατάλληλης θεωρητικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη διαμόρφωση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με την οργάνωση, διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων και έρευνας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. 

Στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια ειδικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με τη οργάνωση και παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας, εκπαιδευτικής παρέμβασης και υποστήριξης και συνάδουν με τις ειδικές ανάγκες και δυνατότητες των ατόμων που εγγράφονται και φοιτούν στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή/και στις σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

10+1 λόγοι για να επιλέξετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα: 

 1. Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών 
 2. Δεν απαιτείται αναγνώριση του Τίτλου Σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ 
 3. Ένταξη στους ενιαίους πίνακες ειδικής αγωγής και προσαύξηση κατά +20 μόρια στους πίνακες ΣΜΕΑΕ
 4. Μοριοδότηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (+20 μόρια για 1ο Μεταπτυχιακό / +8 μόρια για 2ο Μεταπτυχιακό)
 5. Παρέχει Παιδαγωγική Επάρκεια (προαπαιτούμενη πλέον για διορισμό)
 6. Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο τόπο διαμονής σας
 7. Μειωμένα δίδακτρα με υποτροφίες βάσει κριτηρίων - Το κόστος πληρώνεται σε μηνιαίες δόσεις
 8. Οι σπουδαστές χωρίζονται σε ολιγομελείς ομάδες (μικρές εκπαιδευτικές τάξεις)
 9. Τα μαθήματα γίνονται εξ’ αποστάσεως χωρίς να απαιτηθεί καμία παρουσία στην Κύπρο
 10. Τα μαθήματα πέραν των εργασιών εξετάζονται με γραπτές εξετάσεις, που γίνονται μια φορά το εξάμηνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη

+1: Τα τελευταία αποτελέσματα της ετήσιας κατάταξης Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2022, κατατάσσουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μεταξύ των 201-250 καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο, στον τομέα της Εκπαίδευσης. Αυτή η κατάταξη τοποθετεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως το #2 πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα και ως το #40 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτό τον τομέα.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται στην Ελλάδα κατά τόπους και υπερκαλύπτει όλες ανεξαιρέτως τις πρόνοιες της εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής η οποία ορίζει τα κριτήρια για τη χορήγηση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό προσφέρεται από Παιδαγωγικό Τμήμα (1η προϋπόθεση), έχει ελάχιστο χρόνο σπουδών πλήρους φοίτησης 4 εξάμηνα, 120 πιστωτικές μονάδες (ζητούνται από το ΙΕΠ τουλάχιστον 3 εξάμηνα και 90 ECTS) και συμπεριλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 30 πιστωτικών μονάδων ECTS (ζητούνται από το ΙΕΠ τουλάχιστον 20 ECTS) (2η προϋπόθεση). Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στην Ελλάδα.

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Βεβαιώνεται από επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας, συνοδεύεται από παρουσιολόγιο και περιλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων και εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία (3η προϋπόθεση).

Τέλος, το 85% από τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες ECTS του Προγράμματος Σπουδών είναι σχετικές με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όπως αυτές ορίζονται στο νόμο 3699/2008 (ο νόμος κάνει λόγο για το 66%) (4η προϋπόθεση).

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων, καθώς επίσης και γνώση αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους εργάζονται σε δημοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία ή μονάδες και ως βοηθοί δασκάλων/συνοδοί παιδιών.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν, επίσης, να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές).

Εισδοχή στο πρόγραμμα

Υπάρχουν 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία μπορείτε να εγγραφείτε:

 1. Το Χειμερινό Εξάμηνο, το οποίο αρχίζει τον Σεπτέμβριο. Οι αιτήσεις για το Χειμερινό Εξάμηνο του 2023 μπορούν να γίνουν αποδεκτές μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2023.
 2. Το Εαρινό Εξάμηνο, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο. Οι αιτήσεις για το Εαρινό Εξάμηνο του 2024 μπορούν να γίνουν αποδεκτές μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 2024.

Καθώς υπάρχει πιθανότητα πλήρωσης των θέσεων του Προγράμματος, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενδέχεται να διακοπεί πριν τη λήξη της περιόδου αποδοχής αιτήσεων, χωρίς προειδοποίηση.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για το «Εξ Αποστάσεως Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ανέρχονται στα €5,500. Το κόστος των διδάκτρων για νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες υπόκειται σε αλλαγές κάθε νέο ακαδημαϊκό έτος, χωρίς προειδοποίηση. Τα δίδακτρα του εξαμήνου είναι πληρωτέα σε μηνιαίες δόσεις μετά την πληρωμή της σχετικής προκαταβολής.
και υποτροφίες

Υποτροφίες: 

Υποτροφίες θα χορηγηθούν στους/στις υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες βάσει κριτηρίων όπως αναγράφονται πιο κάτω:

 • Βαθμός Πτυχίου "Άριστα" - 20% (€4,400)
 • Βαθμός Πτυχίου "Λίαν Καλώς" - 15%. (€4,675)
 • Ειδικά Κριτήρια (οικονομικά, κοινωνικά και κοινωνικής προσφοράς) - 10% μετά την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών και αξιολόγησης αυτών από ειδική επιτροπή (€4,950)

Το Πρόγραμμα με τους περισσότερους/ες φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τα τελευταία 4 χρόνια το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των φοιτητών και έχει καταστεί η νούμερο ένα επιλογή αποφοίτων και εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται για ένταξη στους καταλόγους της ειδικής αγωγής και μοριοδότηση στους πίνακες του ΑΣΕΠ. 
---------------------------
Σπουδάστε εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά και πως μπορείτε να λάβετε την υποτροφία συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας ακαδημαϊκός εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου, θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας ενημερώσει αναλυτικά.
Προσοχή!! Aν δεν σας έχει έρθει email επιβεβαίωσης στο Inbox, δείτε και στον φάκελο των ανεπιθύμητων (spam folder).

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο