Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μέχρι 30/6 οι αιτήσεις για το ΔΠΜΣ "Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης " από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΕΚΠΑ)

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) προσφέρουν θέσεις, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης (Master of Science in Techno-economic Systems Management).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους πτυχιούχους (στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, διοικητικούς υπαλλήλους, κ.λπ - ανεξαρτήτως σχολής αποφοίτησης, κατεύθυνσης και ειδίκευσης), στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ εφαρμόζονται και σύγχρονες μεθόδοι εκπαίδευσης (blended learning – συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Το ΔΠΜΣ «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης» είναι διαμορφωμένο με τρόπο που να παρέχει στους φοιτητές του τις πλέον σύγχρονες θεωρίες και εφαρμογές της διοικητικής επιστήμης, της οικονομικής επιστήμης και της επιστήμης πληροφοριών ειδικεύοντας τους συμμετέχοντες στην διαχείριση έργων, στην επιχειρηματική αναλυτική και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες σε ένα περιβάλλον, το οποίο αναπτύσσει την ικανότητα των φοιτητών να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με τον τομέα τους, να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη λειτουργία και διοίκηση των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η φοίτηση στο διετές αυτό πρόγραμμα μπορεί να είναι πλήρους (full time study) ή/και μερικής φοίτησης (part time study). Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, ωστόσο και η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι σημαντική για την παρακολούθηση του προγράμματος. Τα δίδακτρα για κάθε φοιτητή ανέρχονται στις 4.000 ευρώ (η αποπληρωμή γίνεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις των χιλίων ευρώ ανά εξάμηνο).

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τη συμπληρωμένη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση tsm@ba.uoa.gr συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Επικυρωμένο Αντίγραφο τίτλου σπουδών Α’ κύκλου ή βεβαίωση περάτωσης Α’ κύκλου σπουδών. Αίτηση Συμμετοχής.
  • Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
  • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών.
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πρόσφατη φωτογραφία.
  • Οι υποψήφιοι / υποψήφιες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.
  • Οι υποψήφιοι / υποψήφιες πρέπει επίσης να μεριμνήσουν για την αποστολή στο tsm@ba.uoa.gr δύο συστατικών επιστολών (ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο