Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών προκήρυξε τέσσερις (4) θέσεις για πρακτική άσκηση σε διαφορετικούς τομείς και αναζητά φοιτητές/-τριες για τη στελέχωσή τους.

Το Επιστημονικό Πάρκο προσφέρει:

    • Απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων

    • Δημιουργία επαγγελματικού δικτύου

    • Συνεχή εκπαίδευση

    • Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον

Αναλυτικά:

1. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτήτρια/ή, για να πραγματοποιήσει τη πρακτική του άσκηση στο ΕΠΠ.

Αρμοδιότητες στα πλαίσια πρακτικής άσκησης του φοιτητή

    • Αναζήτηση, υποβολή & διοικητική υποστήριξη ευρωπαϊκών & εθνικών έργων

    • Επικοινωνία, συνεργασία με φορείς επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα & Εξωτερικό

    • Ενημέρωση τεχνολογικού οικοσυστήματος για θέματα επιχειρηματικότητας

    • Scouting & παρακολούθηση ερευνητικών ομάδων, επιχειρήσεων & επενδυτών

    • Παρακολούθηση και υποστήριξη νέων Innovation HUBs

    • Διοργάνωση εκδηλώσεων ή ειδικών συναντήσεων Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

    • Διοργάνωση Workshops
 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

    • Προπτυχιακός φοιτητής

    • Πολύ καλή γνώση χρήσης εργαλείων MS Office

    • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες σε γραπτό και προφορικό λόγο

    • Απαραίτητη γνώση αγγλικής γλώσσας (σε γραπτό και προφορικό επίπεδο)
 

Επιθυμητό προφίλ υποψήφιου ασκούμενου

    • Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες διαχείρισης χρόνου

    • Προθυμία, πρωτοβουλία, προσοχή στη λεπτομέρεια

    • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα

    • Εργασία σε ομάδα

Πληροφορίες - Αποστολή Βιογραφικών: Οι ενδιαφερόμενοι για αυτή τη θέση πρακτικής παρακαλούνται να στείλουν ένα email με την βιογραφικό τους σημείωμα στο internships@psp.org.gr  κάνοντας αναφορά στον Κωδικό Θέσης Πρακτικής: PSP_TTO.
 

2. Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών αναζητεί έναν ενθουσιώδη φοιτητή που θα αναλάβει την ευθύνη για τη παρακολούθηση και ενημέρωση των Social Media του φορέα (Facebook, LinkedIn, Twitter) και η παρουσία του θα συμβάλλει στην ανανέωση των επικοινωνιακών υπηρεσιών του ΕΠΠ. Ο φοιτητής θα έχει την ευκαιρία πραγματοποιήσει τη πρακτική του άσκηση στο Digital Marketing (Social Media, Google AdWords Campaigns, video ενέργειες, διαχείριση πλατφορμών) με σκοπό την προβολή των υπηρεσιών του ΕΠΠ.

Αρμοδιότητες στα πλαίσια πρακτικής άσκησης του φοιτητή

    • Δημιουργία περιεχομένου marketing

    • Διαχείριση online εργαλείων marketing (πχ. Google Analytics)

    • Διαχείριση Social Media

    • Προωθητικές ενέργειες των δράσεων του ΕΠΠ στα Social Media

    • Καθημερινή παρακολούθηση Social Media

    • Συμμετοχή στο σχεδιασμό ενημερωτικού δελτίου

    • Συμμετοχή στις διάφορες εργασίες marketing στα πλαίσια έργων    
 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

    • Προπτυχιακός φοιτητής

    • Πολύ καλή γνώση χρήσης εργαλείων MS Office

    • Απαραίτητη γνώση αγγλικής γλώσσας (σε γραπτό και προφορικό επίπεδο)
 

Επιθυμητό προφίλ υποψήφιου ασκούμενου

    • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες

    • Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες

    • Content marketing

    • Δημιουργικότητα

    • Ομαδικό πνεύμα, προθυμία

    • Γνώση software επεξεργασίας φωτογραφιών (π.χ. photoshop GIMP)

Πληροφορίες - Αποστολή Βιογραφικών: Οι ενδιαφερόμενοι για αυτή τη θέση πρακτικής παρακαλούνται να στείλουν ένα email με την βιογραφικό τους σημείωμα στο internships@psp.org.gr κάνοντας αναφορά στον Κωδικό Θέσης Πρακτικής: PSP_SMDiG
 

3. Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ενδιαφέρεται να απασχολήσει τελειόφοιτο/η σπουδαστή/α Τ.Ε.Ι, Ι.Ε.Κ. με κατεύθυνση: Διοίκησης & Οικονομίας, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση Οργάνωσης & Διοίκησης γραφείου - Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης

Αρμοδιότητες:

    • Σύνταξη εγγράφων και διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών

    • Τήρηση αρχείου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

    • Χειρισμός τηλεφωνικού κέντρου

    • Διαχείριση της αλληλογραφίας

    • Διαχείριση της προμήθειας γραφειακών αναλώσιμων

    • Έκδοση φωτοαντιγράφων και λοιπών γραφικών δραστηριοτήτων

    • Υποστήριξη συστημάτων και διαδικασιών του Οικονομικού Τμήματος

    • Υποστήριξη και προετοιμασία διαφόρων οικονομικών εκθέσεων

    • Υποστήριξη γενικών λογιστικών εργασιών

    • Αρχειοθέτηση οικονομικών συναλλαγών

    • Επικοινωνία και διεκπεραίωση υποχρεώσεων με τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

    • Δικαίωμα τυπικής πρακτικής άσκησης

    • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office)

    • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (ικανότητα έκφρασης σε γραπτό & προφορικό λόγο)                    

    • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες σε γραπτό & προφορικό λόγο
 

Δεξιότητες

   • Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες διαχείρισης χρόνου

   • Προθυμία, πρωτοβουλία, προσοχή στη λεπτομέρεια

   • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα

   • Εργασία σε ομάδα

Πληροφορίες - Αποστολή Βιογραφικών: Οι ενδιαφερόμενοι για αυτή τη θέση πρακτικής παρακαλούνται να στείλουν ένα email με την βιογραφικό τους σημείωμα στο internships@psp.org.gr κάνοντας αναφορά στον Κωδικό Θέσης Πρακτικής: PSP_AdminFin
 

4. Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών αναζητεί έναν ενθουσιώδη φοιτητή που θα αναλάβει την ευθύνη για την δημιουργία και σχεδιασμό περιβάλλοντος εργασίας  χρήστη και καλλιτεχνικού σχεδιασμού καλαίσθητων ιστοσελίδων που θα συμβάλλει στην ανανέωση των σχεδιαστικών υπηρεσιών του ΕΠΠ. Ο φοιτητής θα έχει την ευκαιρία να μετατρέπει τα απαιτούμενα σε interaction flows και artifacts, μετατρέποντάς τα σε όμορφα, διαισθητικά και λειτουργικά σχέδια.

Αρμοδιότητες:

    • Επικοινωνία με συνεργάτες για εύρεση επικαιροποιημένου περιεχομένου των innovation hubs και φωτογραφικό υλικό

    • Σχεδιασμός νέων templates για την χρήση τους στα websites των innovation hubs του ΕΠΠ με γραφιστικά εργαλεία

    • Τροποποίηση των τελικών σχεδίων σύμφωνα με τα σχόλια συνεργατών και δικτύου

    • Σύλληψη πρωτότυπων ιδεών σχεδιασμού ιστοσελίδων

    • Δημιουργία wireframes, storyboards, user flows, process flows και site maps για την επικοινωνία της αλληλεπίδρασης και των σχεδιαστικών ιδεών

    • Καθιέρωση και προώθηση οδηγιών, καλύτερων πρακτικών και προτύπων σχεδιασμού
 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

    • Δικαίωμα τυπικής πρακτικής άσκησης

    • Ικανότητα δημιουργικής και αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων

    • Τυπική γνώση HTML, CSS και JavaScript για γρήγορη δημιουργία πρωτοτύπων

    • Συνεχής ενημέρωση για τις τελευταίες διαδικτυακές τάσεις, τεχνικές και τεχνολογίες

    • Τυπική γνώση CMS (WordPress, Joomla κλπ.)

    • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (ικανότητα έκφρασης σε γραπτό & προφορικό λόγο)      
              

Δεξιότητες

    • Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες διαχείρισης χρόνου

    • Προθυμία, πρωτοβουλία, προσοχή στη λεπτομέρεια

    • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα

    • Εργασία σε ομάδα

Πληροφορίες  - Αποστολή Βιογραφικών: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο internships@psp.org.gr κάνοντας αναφορά στον Κωδικό Θέσης Πρακτικής: PSP_WebD

Προκήρυξη

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο