Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΤΕΠΑΚ: Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, εαρινό εξάμηνο 2021-22

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την ενεργοποίηση της πρόνοιας για Φοιτητές Περιστασιακής Φοίτησης και δέχεται αιτήσεις για εγγραφή και παρακολούθηση από το ευρύ κοινό σημαντικού αριθμού μαθημάτων.

Φοιτητές περιστασιακής φοίτησης ονομάζονται άτομα που παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα ή θεματικές ενότητες ή και τα δύο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι φοιτητές περιστασιακής φοίτησης έχουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τυπικών φοιτητών.

Φοίτηση

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων για φοιτητές περιστασιακής φοίτησης χαρακτηρίζεται με Επιτυχία (ΕΠΙ) ή Αποτυχία (ΑΠΟ) ενώ στο τέλος του εξαμήνου χορηγείται Αναλυτική Βαθμολογία στην οποία αναγράφονται τα μαθήματα που παρακολούθησαν.

Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022 αρχίζουν στις 17 Ιανουαριου 2022 και θα ολοκληρωθούν στις  15 Απριλίου 2022. Η περίοδος των τελικών εξετάσεων έχει προγραμματιστεί  για την περίοδο από τις 7 μέχρι 27 Μαϊου 2022.

Δίδακτρα

Οι φοιτητές περιστασιακής φοίτησης καταβάλλουν τα ίδια δίδακτρα που καταβάλλουν και οι φοιτητές αντιστοιχίας, δηλαδή €80 ανά ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων). Για ένα μάθημα π.χ. 5 ECTS τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε €400. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός της πρώτης βδομάδας διεξαγωγής των μαθημάτων. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά πιο κάτω.

Υποβολή αιτήσεων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε άτομο έχει απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας, ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου, στο πιο κάτω σύνδεσμο: https://sis.cut.ac.cy/irj/portalμέχρι και την Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2022.

Οι αιτήσεις θα προωθηθούν άμεσα στα Τμήματα τα οποία και θα αποφασίσουν. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν  για την έκβαση του αποτελέσματος με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας μέχρι και την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022.

Προσφερόμενα Μαθήματα

Το κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία θα δεχθεί φοιτητές περιστασιακής φοίτησης. Τα προσφερόμενα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022 παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

Περιγραφές Μαθημάτων

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος ενώ οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια μπορούν οι υποψήφιοι να τις εξασφαλίσουν μέσω email στο studies@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου την τελευταία βδομάδα Δεκεμβρίου.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Τα δίδακτρα για κάθε μάθημα ανέρχονται στα €80 ανά ECTS. Π.χ. για ένα μάθημα 5 ECTS τα δίδακτρα είναι €400. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός της πρώτης βδομάδας διεξαγωγής μαθημάτων, με κατάθεση στον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0335-05-046698-00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΒΑΝ: CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800
ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT: BCYPCY2N

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη εμβάσματος θα αναγράφεται: Περιστασιακή Φοίτησης, ο Κωδικός Μαθήματος, το Ονοματεπώνυμο και  ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

 • ABF_105 - Μικροβιολογία (6 ECTS)
 • ABF_214 - Δενδροκομία (6 ECTS)
 • ABF_350 - Οινολογία (5 ECTS)
 • ABF_315 - Αμπελουργία (4 ECTS)
 • ABF_356 -  Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων (5 ECTS)
 • ABF_511 - Ειδικά Θέματα Αγροβιομηχανικών Ζυμώσεων (7 ECTS)

Τμήμα Ηλεκτρ. Μηχανικών και Μηχ. Ηλεκτρ. Υπολογιστών και Πληροφορικής 

 • CEI_226 - Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (5 ECTS)
 • CEI_469 - Ασφάλεια Υπολογιστών (5 ECTS)
 • CEI_329 - Στατιστική  Αναγνώριση  Προτύπων & Μηχανική Μάθηση (6 ECTS)

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

 • CFS_099 - Διαχείριση Προσωπικών Χρηματοοικονομικών (6 ECTS)
 • CFS_101 - Στατιστικές Μέθοδοι (6 ECTS)
 • CFS_102 - Οικονομικά ΙΙ (6 ECTS)
 • CFS_221 - Χρηματοοικονομική I (6 ECTS)

Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

 • HTM_111 - Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών (6 ECTS)
 • HTM_141 - Διοικητική Λογιστική (6 ECTS)
 • HTM_202 - Εταιρική Νομοθεσία (6 ECTS)
 • HTM_203 - Κοινωνική Ψυχολογία (6 ECTS)
 • HTM_230 - Τουριστική Πολιτική (6 ECTS)
 • HTM_271 - Συστήματα Πληροφορικής στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού (6 ECTS)
 • HTM_324 - Ποιότητα Υπηρεσιών και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (6 ECTS)
 • HTM_332 - Τουριστική Οργάνωση και Ανάπτυξη (6 ECTS)
 • HTM_351 - Οργανωσιακή Συμπεριφορά (6 ECTS)
 • HTM_421 - Διαχείριση Εισοδημάτων (6 ECTS)
 • HTM_426 - Στρατηγική στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού (6 ECTS)
 • HTM_428 - Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στη Βιομηχανία Φιλοξενίας (6 ECTS)
 • HTM_437 - Τουρισμός Ειδικών Ενδιαφερόντων (6 ECTS)

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου 

 • CIS_374 - Εναλλακτικά Μέσα (5 ECTS)
 • CIS_385 - Διαδίκτυο και Κοινωνία (5 ECTS)
 • CIS_454 - Οπτικό Περιεχόμενο για τα Νέα Μέσα (5 ECTS)

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 

 • CIV_326 - Σεισμική Μηχανική (5 ECTS)
 • CIV_504 - Αειφόρος Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (6 ECTS)
 • GEO_214 - Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (4 ECTS)
 • GEO_561 - Φωτογραμμετρία και σύγχρονες εφαρμογές (6 ECTS)
 • GEO_563 - Προηγμένες Εφαρμογές ΣΓΠ (6 ECTS)
 • CIV_533 - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (6 ECTS)
 • CIV_534 - Αειφορική Διαχ. Περιβάλ. Δορυφ. Τηλεπ. (6 ECTS)

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

 • CEN_111 - Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική (5 ECTS)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών *

Τμήμα Νοσηλευτικής

 • NUR_365 - Οικογενειακή Νοσηλευτική (3 ECTS)
 • NUR_369 - Πολυδιάστατη φύση της Νόσου Alzheimer και συναφών ανοιών (3 ECTS)

Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας 

 • MPH_605 - Εκπαίδευση και Προαγωγή Υγείας (6 ECTS)
 • MPH_606 - Οικονομικά και Πολιτική Υγείας (6 ECTS)
 • MPH_607 - Εφαρμοσμένες Μεθόδοι στη Δημόσια Υγεία (8 ECTS)
 • MPH_608 - Αξιολόγηση Περιβαλλοντικής Υγείας (6 ECTS)
 • MPH_609 - Προηγμένες Μεθοδοι Βιοστατιστικής (6 ECTS)
 • MPH_610 - Περιβάλλον και Υγεία Πληθυσμού (8 ECTS)
 • MPH_611 - Παγκόσμια Υγεία (4 ECTS)

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

 • MGA_434 - Θεωρία της Φωτογραφίας (3 ECTS)

Τμήμα Καλών Τεχνών

 • FAR_241 - Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 4: Μεταμον (4 ECTS)
 • FAR_311 - Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 15: δισδιάστατη δημιουργία (3 ECTS)
 • FAR_321 - Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 15: τρισδιάστατη δημιουργία (3 ECTS)
 • FAR_330 - Video Art (4 ECTS)
 • FAR_351 - Αισθητική των Νέων Μέσων 2 (4 ECTS)

*Εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, οποιοδήποτε μάθημα από το Πρόγραμμα Σπουδών μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής και του Συμβουλίου του Τμήματος.

** Μαθήματα με κωδικό 500 και άνω είναι μεταπτυχιακού επιπέδου

Πληροφορίες

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο