Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Συνέντευξη του Διευθυντή του ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, Καθηγητή Χατζηπαναγιώτου Παναγιώτη

Το eduguide, συνεχίζοντας την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για αξιόλογα μεταπτυχιακά προγράμματα που λειτουργούν σήμερα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, φιλοξενεί συνέντευξη του κ. Χατζηπαναγιώτου Παναγιώτη, Καθηγητή Οικονομικών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και Διευθυντή του ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές.

1. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα;  Σε ποιους απευθύνεται και ποια είναι η δομή του; 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές προσφέρεται από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σε επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που απασχολούν τις σύγχρονες οικονομίες και τις επιχειρήσεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης (οικονομική εξειδίκευση με συμπληρωματικότητα από τα πεδία της πολιτικής και νομικής επιστήμης) και πρακτικής εμπειρίας για την ανάλυση της επιχειρηματικής, της οικονομικής και θεσμικής πραγματικότητας της διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομίας, με την παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Τίτλος Σπουδών: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and European Economic Studies) με τις εξής ειδικεύσεις:

  • Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων [International Business Economics]
  • Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά [European Law & Economics]

Δομή Προγράμματος: Τα μαθήματα κατανέμονται σε τρεις διδακτικές περιόδους εντός του ακαδημαϊκού έτους:

Περίοδος Α: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
Περίοδος Β: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 
Περίοδος Γ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές απαιτείται: 

  • Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα.
  • Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου συγγραφής διπλωματικής εργασίας.
  • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και επιτυχής εξέταση σε αυτή.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των μαθημάτων, καθώς και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 75 Π.Μ.

Διάρκεια Φοίτησης: Το Πρόγραμμα προσφέρεται ως Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης διάρκειας 12 μηνών και ως Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης διάρκειας 24 μηνών. Σε αυτό το χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και υποβολής προς κρίση της διπλωματικής εργασίας.

Υποτροφίες Προγράμματος: 
(I) Υποτροφίες Προγράμματος: Το Π.Μ.Σ. προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης, βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, υποτροφιών υπό τη μορφή απαλλαγής διδάκτρων ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 
(II) Υποτροφίες Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος: χορήγηση, βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 
 
2. Γιατί κάποια/ος φοιτήτρια/ης να επιλέξει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα; Πώς αξιολογούν οι φοιτητές σας την εμπειρία τους από την παρακολούθηση του προγράμματος;

Το Π.Μ.Σ. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές διακρίνεται από ένα σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών το οποίο προσαρμόζεται στις επαγγελματικές προοπτικές των φοιτητών του και στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Οι καθηγητές του προγράμματος πέραν των εξαιρετικών σπουδών και της κορυφαίας επιστημονικής κατάρτισης τους στα γνωστικά τους αντικείμενα, έχουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία και κατέχουν εξέχουσες θέσεις στη δημόσια διοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα. 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

“Το ΠΜΣ του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών πολύ σημαντικό για να μπορεί να μεταβεί κανείς με επιτυχία από τις προπτυχιακές σπουδές σε ένα απαιτητικό διδακτορικό πρόγραμμα, όπως είναι αυτό του ΔΕΟΣ είτε την επαγγελματική καταξίωση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. 

Οι σπουδές μου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την μετέπειτα σταδιοδρομία μου, ως διδακτορικός φοιτητής αφού με προετοίμασαν σε σημαντικό βαθμό προκειμένου να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις του διδακτορικού προγράμματος. 

Η καθημερινή υποστήριξη καθώς και η καθοδήγηση από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος ήταν πολύ σημαντική για την επίτευξη των στόχων μου και την εξέλιξη μου.  Το ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ σε συνδυασμό με το πολύ υψηλό επίπεδο των διδασκόντων αποτελούν εχέγγυο για μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική καριέρα.”

Μπετενιώτης Φίλιππας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πλήρους φοίτησης)

“Αρχικά, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι ένα διευρυμένο πεδίο με πολλές παραμέτρους, δηλαδή παρέχει ποικίλες γνώσεις από πολλά γνωστικά πεδία, καθώς και διευρύνει τους ορίζοντες σου ατομικά αλλά και όσον αφορά την απασχόληση. Μέσα από το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ξεκαθαρίζεις τελικά τι σου ταιριάζει και πως θες να εξελιχθείς μετέπειτα, με λίγα λόγια σου δίνει την ευκαιρία να ολοκληρωθείς και να αποκτήσεις πιο ολοκληρωμένη άποψη για τα δρώμενα. Επίσης, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στο παρόν και στο μέλλον παραδειγματισμένοι από την ιστορία του παρελθόντος. 

Τέλος, αποκτάς μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για το πως λειτουργεί το Διεθνές Οικονομικό Σύστημα δεν περιορίζεσαι μόνο εγχώριο επίπεδο.

Η εμπειρία μου με ειλικρίνεια ήταν ιδιαίτερα καλή. Είχαμε την απόλυτη στήριξη από την γραμματεία, τον Πρόεδρο του τμήματος αλλά και από τους καθηγητές. Ειδικότερα, οι καθηγητές μας έδιναν κίνητρα να ερευνήσουμε οι ίδιοι πολλές φορές προκειμένου να αποδείξουμε εάν κάτι ισχύει ή όχι απόλυτα, να υπάρχει διάλογος με επιχειρήματα, δεν ήταν απλώς μια στείρα εκπαίδευση. Πραγματικά, εάν μπορούσα θα το επέλεγα ξανά.”

Εργκιούν Σαμπίνα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πλήρους φοίτησης)

«Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αρχικά θα πρέπει κάποιος να το επιλέξει λόγω της διεθνούς φήμης του και της υψηλής ποιότητας σπουδών που προσφέρει. Ακόμα διαθέτει  έμπειρους και καταξιωμένους στο εξωτερικό καθηγητές. Το πρόγραμμα διαθέτει υψηλής ποιότητας σπουδές και η δομή του προγράμματος είναι αντάξια Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Εφοδιάζει τους αποφοίτους του με γνώσεις απαραίτητες για την αγορά εργασίας αλλά και για ανώτερες σπουδές όπως είναι το διδακτορικό.»

Παπαβασιλείου Έλλη, Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πλήρους φοίτησης)

3. Πως το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές για την αγορά εργασίας; 

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ εκπαιδεύονται με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες τους καθιστούν ικανούς στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, άρτια προετοιμασμένους και λίαν ανταγωνιστικούς για να σταδιοδρομήσουν στις  ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές εργασίας, στο Δημόσιο τομέα της χώρας, σε Ελληνικά και Διεθνή Ερευνητικά Ινστιτούτα και σε Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς, διεκδικώντας επάξια θέσεις ευθύνης και διεύθυνσης.

4. Μπορείτε να μας αναφέρετε έναν από τους επόμενους στόχους που έχετε θέσει στο πλαίσιο του προγράμματος; 

Η διεθνοποίησης του Προγράμματος με την αποδοχή ξένων φοιτητών τόσο από χώρες της ΕΕ, αλλά κυρίως εκτός αυτής, καθιστώντας το ΜΠΣ βήμα επιστημονικής κατάρτιση και πόλο έλξης νέων επιστημόνων οι οποίες/οι φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν στον Ευρωπαϊκό χώρο.

To ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές δέχεται αιτήσεις μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.dept.aueb.gr/el/inteu

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο