Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

SELFIEforTEACHERS: Ανακαλύψτε την ψηφιακή σας δυνατότητα

Το SELFIEforTEACHERS είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που βοηθά τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν την ψηφιακή τους ινακότητα και να χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες στην επαγγελματική τους πρακτική. Μέσα από μια διαδικασία αναστοχασμού, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες που διαθέτουν και να εντοπίσουν τα δυνατά τους σημεία για περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς και τις αδυναμίες τους.

Για την πρόσβαση στο εργαλείο χρειάζεστε λογαριασμό στο EU Login.

Η εγγραφή είναι εύκολη και κάθε εκπαιδευτικός στην Ευρώπη ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στον κόσμο μπορεί να χρησιμοποιήσει το εργαλείο δωρεάν.

Σχετικά

Το SELFIEforTEACHERS είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο αναστοχασμού που βοηθά τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μάθουν περισσότερα για την ψηφιακή τους ικανότητα.
Μέσω μιας σειράς δηλώσεων αναστοχασμού, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποτυπώσουν σε μια στιγμιαία εικόνα (μια SELFIE!) την ψηφιακή τους ικανότητα: τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες στην πρακτική τους· τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουν τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών· τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να επικοινωνούν και να συνεργάζονται και για τη δική τους επαγγελματική μάθηση.
Η εξατομικευμένη Έκθεση Ανατροφοδότησης που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί μόλις συμπληρώσουν τις δηλώσεις μπορεί να τους βοηθήσει να μάθουν περισσότερα για τα δυνατά τους σημεία και να προσδιορίσουν τις περιοχές όπου χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη και τις οποίες χρειάζεται να αναπτύξουν περαιτέρω.
Στόχος του SELFIEforTEACHERS είναι να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν τις δικές τους διαδρομές επαγγελματικής μάθησης και την επαγγελματική τους εξέλιξη όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Το εργαλείο αποτελεί μία από τις δράσεις του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών.
Το SELFIEforTEACHERS απευθύνεται σε κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά, ενώ παράλληλα τα ανωνυμοποιημένα συγκεντρωτικά αποτελέσματα μπορούν να στηρίξουν τον ψηφιακό σχεδιασμό ενός σχολείου ή οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής ομάδας ή οργανισμού. Ως εκ τούτου, μπορεί να εμπλουτίσει το υφιστάμενο εργαλείο SELFIE για τα σχολεία και να στηρίξει τα σχολεία για την ανάπτυξη της ψηφιακής τους ικανότητας.
Το όνομα SELFIE αναφέρεται στον αναστοχασμό για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών.

Τι είναι το SELFIEforTEACHERS;

Το SELFIEforTEACHERS σχετίζεται με τη χρήση της τεχνολογίας στις πιο κάτω περιοχές:
  • Επαγγελματική επικοινωνία και συνεργασία.
  • Προσωπική μάθηση και εξέλιξη.
  • Εύρεση και δημιουργία ψηφιακών πόρων.
  • Εκπαιδευτική και μαθησιακή πρακτική.
  • Αξιολόγηση μαθητών.
  • Διευκόλυνση των ψηφιακών ικανοτήτων των μαθητών.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναστοχασμού απαιτούνται περίπου 20-30 λεπτά. Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία ή περισσότερες φορές, καθώς όλες οι απαντήσεις μπορούν να αποθηκευτούν.
Ο εκπαιδευτικός, αφού συμπληρώσει τις δηλώσεις, λαμβάνει αυτόματα έκθεση σχετικά με το επίπεδο επάρκειάς του σε κάθε μία από τις περιοχές με προτάσεις για τα επόμενα βήματα. Η έκθεση αυτή προορίζεται μόνο για τον εκπαιδευτικό και δεν κοινοποιείται, εκτός εάν το επιλέξει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός.
Το εργαλείο δεν έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί την επίδοση, αλλά για να δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αναστοχάζονται την ψηφιακή τους ικανότητα. Με βάση τα αποτελέσματά τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχεδιάσουν τις μαθησιακές τους διαδρομές για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής τους ικανότητας και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναστοχασμού με ατομική πρωτοβουλία ή σε ομάδα, αφού λάβουν πρόσκληση. Οι απαντήσεις που δίνονται είναι πάντα ανώνυμες.
Οι εκπαιδευτικοί, όταν εγγράφονται για να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο, ερωτώνται, αν συμφωνούν να χρησιμοποιηθούν τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα τους για σκοπούς σχεδιασμού πολιτικής και έρευνας.
Όλοι όσοι ολοκληρώνουν το SELFIEforTEACHERS μπορούν να λάβουν πιστοποιητικό και ψηφιακό διακριτικό (digital badge) για τη συμμετοχή τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πραγματοποιούν τη διαδικασία αναστοχασμού σε τακτική βάση για να παρακολουθούν την πρόοδό τους και να εντοπίζουν περαιτέρω ανάγκες επαγγελματικής μάθησης.

Ποιος βρίσκεται πίσω από το SELFIEforTEACHERS;

Το SELFIEforTEACHERS αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη.
Περισσότεροι από 4.000 εκπαιδευτικοί σε πέντε χώρες δοκίμασαν την πιλοτική έκδοση του εργαλείου κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου του 2020 και του Απριλίου του 2021. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο από τον Οκτώβριο του 2021 στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι απαντήσεις που δίνονται σε όλες τις ερωτήσεις και τις δηλώσεις στο SELFIEforTEACHERS είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση των προσώπων.
Η έκθεση ανατροφοδότησης δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα και οι εκπαιδευτικοί τη λαμβάνουν μόλις συμπληρώσουν τον αναστοχασμό τους. Η έκθεση ανατροφοδότησης δεν κοινοποιείται σε κανέναν, εκτός εάν το επιλέξουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.
Το SELFIEforTEACHERS φιλοξενείται σε διακομιστή που ανήκει και τελεί υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα δεδομένα που συλλέγονται υπόκεινται στους κανόνες της Επιτροπής για την επεξεργασία των δεδομένων.
Κατά την εγγραφή τους στην πλατφόρμα, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν τη χρήση των ανωνυμοποιημένων και συγκεντρωτικών δεδομένων τους για σκοπούς σχεδιασμού πολιτικής και έρευνας.
Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για το SELFIEforTEACHERS

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα SELFIEforTEACHERS στη διεύθυνση: JRC-DIGCOMPEDU@ec.europa.eu

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο