Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στα Προγράμματα του ΕΑΠ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει 2 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 237  Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες, με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2022.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την 16η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:59 το μεσημέρι έως την 4η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:59 το μεσημέρι.

Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι αιτήσεις πέραν του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες. Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  Οι επιλαχόντες θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα κατά την επιτυχή υποβολή της αίτησης τους και τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα θα αναρτηθούν στις 31 Ιανουαρίου 2022.

  1. Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
  2. Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ.
  3. Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ
  4. Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ

Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την εγγραφή τους στα εξής Προγράμματα Σπουδών: 

* Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
1. «Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)» 
2. «Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ)»  

* Στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών, «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΠΔΕ)» 

Επίσης, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 προσφέρονται τα εξής:

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

* Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

1. «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)» 
2. «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)» 
3. «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management (ΔΕΑ/SCM)» 
4. «Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)» 
5. «Κοινό ΠΜΣ: Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΔΙ)» 
6. «Κοινό ΠΜΣ: Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ)» 
7. «Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)»
8.  «Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)» 

* Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

1. «Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)» 
2. «Κοινό ΠΜΣ: Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ)» 
3. «Κοινό ΠΜΣ: Καλλιέργειες υπό Κάλυψη Υδροπονία (ΚΥΚ)» 

* Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών:

1. «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)» 
2. «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)» 
3. «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)» 
4. «Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)» 
5. «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της αγωγής (ΕΤΑ)» 
6. «Κοινό ΠΜΣ: Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)» 
7. «Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες» (Language Education for Refugees and Migrants) (LRM)» 
8. «Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)» 
9. «Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ)» 
10. «Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ)» 
11. «Τέχνες-Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές (ΤΕΠ)»

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο