Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας στο Τελλόγλειο Ίδρυμα

Παράταση υποβολής αιτήσεων:

Σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση αιτήσεων για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις ειδικότητες του Καλλιτεχνικού Συμβούλου & του Ιστορικού της Τέχνης, παίρνουν παράταση έως και τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022.

---

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο θέσεις στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. Ειδικότερα για μία θέση Ιστορικού Τέχνης και μία θέση Καλλιτεχνικού Συμβούλου.

Δείτε αναλυτικά πιο κάτω:

1. Το Τελλόγλειο Ίδρυμα καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβεί σε απασχόληση συνεργάτη με την ειδικότητα του Καλλιτεχνικού Συμβούλου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, κατά προτίμηση Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχης ειδικότητας τίτλο της αλλοδαπής, ή πτυχίο του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.

2. Διδακτορικός Τίτλος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών της αλλοδαπής στην ιστορία της τέχνης ή σε συναφές αντικείμενο.

3. Πολύ καλή γνώση του εικαστικού χώρου σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο και δίκτυο επαφών με καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε φορείς του εξωτερικού ή της ημεδαπής.

4. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εικαστικής και μουσειακής πολιτικής.

5. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή και παρουσίαση μελετών ή στην επιμέλεια άρθρων και σημειώσεων.

6. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην διενέργεια παρουσιάσεων, ξεναγήσεων, περιηγήσεων και προβολών οπτικοακουστικού υλικού συναφές με το αντικείμενο.

7. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην καταγραφή, οργάνωση, αξιολόγηση και χειρισμό έργων τέχνης καθώς και αρχειακού υλικού.

8. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιμέλεια και οργάνωση εκθέσεων εικαστικών και παραστατικών τεχνών στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

9. Άριστη γνώση της Αγγλικής και γνώση μιας ακόμα τουλάχιστον γλώσσας εκ των ακόλουθων σε πολύ καλό επίπεδο: γαλλική, γερμανική, ιταλική.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ - ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό ή/και την υλοποίηση εκθεσιακού προγραμματισμού δημοσίων ή ιδιωτικών ιδρυμάτων και στην επιμέλεια εκθέσεων σύγχρονης τέχνης με ελληνικό και διεθνές περιεχόμενο αποκτηθείσα σε θέσεις ευθύνης ή εμπειρία κτηθείσα σε θέση μέλους ΔΕΠ Α.Ε.Ι. στα επιστημονικά αντικείμενα της Μουσειολογίας ή της Ιστορίας ή της Θεωρίας της Τέχνης ή της Αισθητικής.
  • Δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών και άρθρων σε θέματα πολιτισμικής ή εικαστικής πολιτικής, ή πολιτιστικής ή εικαστικής διαχείρισης, από τις οποίες ένα μέρος να είναι δημοσιευμένο στο εξωτερικό και σε διεθνείς γλώσσες.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

2. Το Τελλόγλειο Ίδρυμα καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβεί σε απασχόληση συνεργάτη με την ειδικότητα του Ιστορικού της Τέχνης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, κατά προτίμηση Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχης ειδικότητας τίτλο της αλλοδαπής, ή πτυχίο του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.

2. Επιθυμητός Διδακτορικός Τίτλος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών της αλλοδαπής στην ιστορία της τέχνης ή σε συναφές αντικείμενο.

3. Πολύ καλή γνώση του εικαστικού χώρου σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο και δίκτυο επαφών με καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε φορείς του εξωτερικού ή της ημεδαπής.

4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή και παρουσίαση μελετών ή στην επιμέλεια άρθρων και σημειώσεων.

5. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην διενέργεια παρουσιάσεων, ξεναγήσεων, περιηγήσεων και προβολών οπτικοακουστικού υλικού συναφές με το αντικείμενο.

6. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην καταγραφή, οργάνωση, αξιολόγηση και χειρισμό έργων τέχνης καθώς και αρχειακού υλικού.

7. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιμέλεια και οργάνωση εκθέσεων εικαστικών και παραστατικών τεχνών στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

8. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και γνώση μιας ακόμα τουλάχιστον γλώσσας εκ των ακόλουθων σε πολύ καλό επίπεδο: γαλλική, γερμανική, ιταλική.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο