Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία" του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επανίδρυσε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», με τρεις (3) ειδικεύσεις:

  1. Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων
  2. Μουσειολογία
  3. Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών δεδομένων, καθώς και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στην Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία, με εξειδίκευση στα πεδία του Ψηφιακού Πολιτισμού, της Μουσειολογίας και του Ντοκιμαντέρ.

Απευθύνεται:

  • Σε αποφοίτους Σχολών και Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  • Σε επαγγελματίες κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, που δραστηριοποιούνται στα πεδία του ψηφιακού πολιτισμού, της μουσειολογίας και του ντοκιμαντέρ.
  • Επίσης, γίνονται δεκτοί́ πτυχιούχοι από́ τα Ανώτατα Στρατιωτικά́ Εκπαιδευτικά́ Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική́ Σχολή́ Ευελπίδων, από́ τη Σχολή́ Ναυτικών Δοκίμων και από́ τη Σχολή́ Ικάρων
  • Επιπλέον, γίνονται δεκτοί́ και πτυχιούχοι από́ τη Σχολή́ Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Προπτυχιακών Σπουδών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Α΄ εξάμηνο του ΠΜΣ.

Το πρόγραμμα σπουδών θα υλοποιηθεί με υβριδική (blended) μορφή διδασκαλίας, που συμπεριλαμβάνει διδασκαλίες που απαιτούν φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος αλλά και διδασκαλίες που ολοκληρώνονται μέσω πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (όπως για παράδειγμα ΒΒΒ).

Η μέγιστη δυνατότητα παράτασης της φοίτησης στο ΠΜΣ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά σε 2.800€ και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο