Πρακτική Άσκηση στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα (EUSPA)

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα [European Union Agency for the Space Programme (EUSPA)] διαχειρίζεται τα δημόσια συμφέροντα που συνδέονται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων (EGNOS) και το Galileo, το πρόγραμμα Copernicus για τη γεωσκόπηση και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες (GOVSATCOM).

Έδρα: Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)

O EUSPA συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ να μεγιστοποιηθεί η απόδοση των επενδύσεων στο διάστημα όσον αφορά:

  • την ασφάλεια
  • τα οφέλη για τους χρήστες
  • την οικονομική ανάπτυξη
  • την ανταγωνιστικότητα

Θέσεις πρακτικής άσκησης:

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

  • Υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Νορβηγίας

με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • που διαθέτουν αναγνωρισμένο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποδεικνύοντας την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους, ή στην περίπτωση υποψηφίων που βρίσκονται στο τέλος των σπουδών τους, απαιτείται επίσημη βεβαίωση από το πανεπιστήμιο που δηλώνει τη βαθμολογία τους 
  • με εμπειρία ή εξειδίκευση σε έναν από τους τομείς εργασίας του Οργανισμού 
  • διαθέτουν πλήρη γνώση μιας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιητική γνώση μιας άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - μία από αυτές τις γλώσσες πρέπει να είναι η γλώσσα εργασίας του Οργανισμού (Αγγλικά)
  • με αθαρό ποινικό μητρώο

Αμοιβή: €1,200 τον μήνα (για full-time θέσεις πρακτικής)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2022

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο