Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ Δημόσια Οικονομική και Πολιτική από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί από το 2012, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δημόσια Οικονομική και Πολιτική, και έρχεται να καλύψει μία βασική ανάγκη της ελληνικής οικονομίας, αφού ο δημόσιος τομέας απασχολεί περίπου το ¼ του συνόλου των εργαζομένων.

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα Δημόσιας Οικονομίας και Πολιτικής, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Τα μαθήματα που προσφέρει έχουν τριπλό προορισμό. Επιδιώκουν:

α) την εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θέματα διοίκησης (απόκτηση βασικών γνώσεων διοικητικού δικαίου και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού),
β) την οικονομική εμβάθυνση σε ουσιώδη θέματα λειτουργίας του δημοσίου (δημόσια πολιτική, προϋπολογισμοί – απολογισμοί κλπ)
γ) τη γενικότερη εκπαίδευση σε θέματα διεθνών σχέσεων, δημόσιας διακυβέρνησης, αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων.

Σε ποιους απευθύνεται 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται από Τμήματα Διοικητικών, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών ή άλλων συναφών Τμημάτων.

Υποβολή αιτήσεων

Το Π.Μ.Σ. δέχεται αιτήσεις για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24, με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μαζί με δικαιολογητικά κατά το παρακάτω διάστημα (3η περίοδος αιτήσεων και επιλογής): έως και 11.09. 2023

Αναλυτικές πληροφορίες: Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Το πρόγραμμα, το οποίο συνεχώς αναμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς και τις διεθνείς εξελίξεις, είναι υψηλού επιπέδου και η επιλογή του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού από τους φοιτητές ανταποκρίνεται στους στόχους δημιουργίας του.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mpep@uniwa.gr ή στα τηλέφωνα 210 5381323 και 210-5381791..

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο