Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τέσσερις (4) θέσεις έκτακτου προσωπικού στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, με συμβάσεις υποτροφίας αριστείας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, με συμβάσεις υποτροφίας αριστείας.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι προκηρυχθείσες υποτροφίες θα αντιστοιχούν θεματικά στους 3 ερευνητικούς τομείς του Ε.Ι.Π., ως εξής:

  • Δύο (2) υποτροφίες στον τομέα της Μικροβιολογίας
  • Μία (1) υποτροφία στον τομέα της Ανοσολογίας
  • Μία (1) υποτροφία στον τομέα της Νευροβιολογίας

ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική αμοιβή κάθε σύμβασης υποτροφίας θα ανέρχεται στο ποσόν των 10.000€/έτος και θα καλυφθεί από τον Κωδικό 92.24.0004.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν ανάμεσα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και στο επιλεγέν προσωπικό θα είναι τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έναρξης.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του υποτρόφου ορίζεται η έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα, ή όπου αλλού απαιτήσουν οι ανάγκες υλοποίησης της διατριβής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι και τις 10 Απριλίου 2022, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: prosopiko@pasteur.gr.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη εδώ.

Αίτηση για τριετή υποτροφία αριστείας

 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο