Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οκτώ άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου σε διάφορα Τμήματα του ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης διαφόρων έργων προτίθεται να αναθέσει σε οκτώ (8) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την ημερομηνία λήξης του έργου. Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 

Πιο συγκεριμένα:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών για περεταίρω βελτίωση της ποιότητας του κλαρίσιου ροδάκινου Βελβεντού»

  • Δύο (2) άτομα Κάτοχοι διδακτορικού με αντικείμενο φυσιολογία δενδρωδών καλλιεργειών/ έως 18.257,80€ (9.128,90€ ανά άτομο) / έως 9-7-2022
  • Ένα (1) άτομο / Κάτοχος Διδακτορικού με αντικείμενο μοριακή βιολογία φυτών/ έως 9.128,90€ / έως 9-7-2022

Πρόταση - Δήλωση

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της βιοποικιλότητας μέσω της βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας των σπάνιων ειδών οικοτόπων του Νέστου και Άρδα και οροσειράς της Ροδόπης»

  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός / έως 9-11-2021 / έως 10.000,00€

Πρόταση - Δήλωση

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση Αγροτικών Παραπροϊόντων με Μετατροπή σε Αλληλουχία Βιο- και Θερμο- Χημικά προς Πρόσθετα Τροφίμων Υψηλής Αξίας»

  • Μεταδιδάκτορας με ειδίκευση στην Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων, Κάτοχος ΜΔΕ, Χημικός / έως 48.100,00 € / έως 28-10-2023

Πρόταση - Δήλωση

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Towards greater nitrogen use efficiency in agroecosystems»

  • 3 άτομα / Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια στη Εδαφολογία ή Περιβαλλοντική Μικροβιολογία ή Βιολογία ή Θρέψη Φυτών ή Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας ή Φυσιολογία Φυτών ή συναφών επιστημών / έως 4.243,68 € ανά άτομο (6 μήνες ισδύναμου πλήρους απασχόλησης ανά άτομο) / έως 28-02- 2022

Πρόταση - Δήλωση

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Προθεσμία Υποβολής: 26/07/2021

Δείτε όλες τις προκηρύξεις της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ εδώ.

 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο