Νέο Π.Μ.Σ. από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στην «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»

Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς απευθύνεται σε νέους αποφοίτους, αλλά και εργαζόμενους για σταδιοδρομία ως εξειδικευμένα υψηλόβαθμα στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους άμεσα επηρεαζόμενους από τη δημόσια πολιτική, όπως τράπεζες, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, ιδρύματα και ΜΚΟ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το ημερολόγιο πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι, ώστε τα μαθήματα να γίνονται δύο φορές εβδομαδιαίως σε μη εργάσιμες ώρες. Στο πλαίσιο αυτό, τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή 18:00-21:00, αναλόγως με την Κατεύθυνση που επιλέγει ο φοιτητής, και κάθε Σάββατο 09:00-15:00.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 13/09/2021

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Δίδακτρα: €3.600

Επικοινωνία: 
Email: apep@unipi.gr
Τηλ: 690 8889070, 697 0941908
Ώρες επικοινωνίας: Καθημερινές 10:00-14:00 & 18:00-20:00 

Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο