Γιατί να επιλέξετε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (MSc in Applied Economics and Finance). 

Το μεταπτυχιακό στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (MSc in Applied Economics and Finance) προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σε ποιον απευθύνεται;

Το προτεινόμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών απευθύνεται κυρίως στους αποφοίτους οικονομικών επιστημών και συναφών τμημάτων, αλλά και σε αποφοίτους θετικών επιστημών οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευτούν στις εφαρμογές των οικονομικών και χρηματοοικονομικών.

Θεματικές ενότητες:

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πρόγραμμα περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, του εμπορίου και των αγορών, καθώς και του δημοσίου τομέα. Μεταξύ άλλων, αυτές περιλαμβάνουν: την Οικονομική Ανάλυση για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, την Βιομηχανική Οργάνωση, την Πολιτική Ανταγωνισμού & Ρύθμισης, τα Παίγνια και τις Στρατηγικές Αποφάσεις, την Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και την Ανάλυση Μεγάλων Βάσεων Δεδομένων, τις Οικονομικές Προβλέψεις, την Χρηματοοικονομική Ανάλυση & τις Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, την Αποτίμηση Χρεογράφων, τα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, την Χρηματοοικονομική Διοίκηση & την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Αποτελεσματικότητα και Ρύθμιση των Κεφαλαιαγορών, και την Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας.

Οι φοιτητές του προγράμματος έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν σημαντικό αριθμό μαθημάτων σύμφωνα με την εξειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Συνεπώς, φοιτητές που ενδιαφέρονται περισσότερο στα χρηματοοικονομικά μπορούν να εμβαθύνουν στο κομμάτι των χρηματαγορών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της ανάλυσης χαρτοφυλακίου. Αντίστοιχα, φοιτητές που ενδιαφέρονται περισσότερο στα εφαρμοσμένα οικονομικά μπορουν να εξειδικευτούν σε ζητήματα επιχειρηματικής οικονομικής και λήψης αποφάσεων.

Μετά το πέρας των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τεχνικές και να επιλύουν προβλήματα αντίστοιχα με αυτά που αντιμετωπίζει ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος ή ένας αναλυτής/μάνατζερ μιας επιχείρησης. Σε όλα τα μαθήματα καλλιεργείται η αυτόνομη σκέψη, η ανάπτυξη γνωστικών/μη γνωστικών δεξιοτήτων και η λήψη αποφάσεων.

Προοπτικές απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (όπως τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρίες), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς όπως Εφορίες και Ανεξάρτητες Αρχές, τις Επιτροπές Ανταγωνισμού και Κεφαλαιαγοράς, κ.ο.κ.  Η συνεχής λειτουργία του προγράμματος τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει εδραιώσει την παρουσία και την φήμη του στην αγορά εργασίας ως ένα από τα πλεόν ανταγωνιστικά και επιτυχημένα μεταπτυχιακά προγράμματα. Έχει τροφοδοτήσει την αγορά εργασίας με περισσότερους από χίλιους απόφοιτους που κατέχουν θέσεις ευθύνης, ενώ έχει αποτελέσει εφαλτήριο για διακεκριμένες ακαδημαϊκές σταδιοδρομίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Υποβολή αιτήσεων έως και την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021. Δείτε την παράταση υποβολής αιτήσεων εδώ

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://www.dept.aueb.gr/el/appliedeconomics
Γραμματεία Προγράμματος: Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203649 & Email: post.econ.st@aueb.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο