Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics) διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο σπουδών του και κατατάσσεται στα κορυφαία αντίστοιχα προγράμματα διεθνώς

Προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Αποτελεί συνέχεια του ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος στα Οικονομικά που λειτούργησε στην Ελλάδα (1978) και το οποίο συνέβαλε στην ανάδειξη καταρτισμένων οικονομολόγων, πολλοί από τους οποίους σήμερα στελεχώνουν είτε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, είτε κατέχουν σημαντικές διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας.

Αποσκοπεί στην εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής. 

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει είναι: Μακροοικονομική Θεωρία, Μικροοικονομική Θεωρία, Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Χρηματοοικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Δημόσια Οικονομική, Θεωρία Παιγνίων, Διεθνής Οικονομική, Οικονομική του Περιβάλλοντος, Εφαρμοσμένα Μικρο-Οικονομικά, Μαθηματικά Οικονομικά, Οικονομικά της Εργασίας, Οικονομική Ανάπτυξη κ.α.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος είναι σε θέση να κατανοεί και να αναλύει τις αποφάσεις και επιλογές ατόμων και επιχειρήσεων μέσω της οικονομικής θεωρίας, όπως της θεωρίας καταναλωτή, της θεωρίας παραγωγής και των παιγνίων, είναι εξοικειωμένος με βασικές μεθοδολογίες, θεωρίες και τεχνικές της μοντέρνας μακροοικονομικής ανάλυσης και, επίσης, είναι σε θέση να χρησιμοποιεί μοντέρνα οικονομετρικά υποδείγματα και τεχνικές, προκειμένου να αναλύει ποσοτικά τις σχέσεις μεταξύ οικονομικών μεταβλητών και να χρησιμοποιεί τα πλέον σύγχρονα στατιστικά/οικονομετρικά πακέτα. Παράλληλα εφοδιάζεται με ικανότητες όπως ανάπτυξη κριτικής σκέψης, βελτίωση αναλυτικών δεξιοτήτων, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, μεθοδικότητα και αντοχή στην πίεση. 

Αρκετοί απόφοιτοι του Προγράμματος συνεχίζουν για διδακτορικές σπουδές σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια, όπως Yale, MIT, Princeton, UCLA, Oxford, LSE, Harvard, Cambridge κ.ά. 

Απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι  ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από ΔΟΑΤΑΠ) Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ.λπ.), καθώς και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κλπ). 

Είναι εντατικό πρόγραμμα πλήρους φοίτησης

Χρονική διάρκεια: 3 εξάμηνα (εφόσον επιλεγεί η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας) ή 4 εξάμηνα (εφόσον επιλεγούν επιπλέον μαθήματα αντί διπλωματικής).

Τέλη φοίτησης: 2.500€. 

Υποτροφίες: βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης ανά εξάμηνο.

Γλώσσα διεξαγωγής: Ελληνική και Αγγλική. Σε περίπτωση που γίνει δεκτός μη Ελληνόφωνος  φοιτητής, η γλώσσα του Προγράμματος προβλέπεται να είναι εξ’ ολοκλήρου η Αγγλική. 

Αιτήσεις έως και 30/6.

Περισσότερες πληροφορίες https://gradecon.aueb.gr/ 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο