ΔΠΜΣ «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εκπαιδευτικά Νέα

Το ΔΠΜΣ  «Παιδαγωγική  μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», προϊόν γόνιμης συνεργασίας των Τμημάτων «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του «Παιδαγωγικού Τμήματος» της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., λειτουργεί με επιτυχία από το 2017, έχοντας ήδη εκκινήσει πέντε κύκλους σπουδών, με περισσότερους από 340 ενεργούς φοιτητές και 145 αποφοίτους.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μετεκπαίδευση στην Παιδαγωγική Επιστήμη, με παράλληλη αξιοποίηση τόσο των Νέων Τεχνολογιών όσο και προσεγγίσεων από το πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών

Το πρόγραμμα σπουδών, χαρακτηριζόμενο από διεπιστημονικότητα και εναρμονισμένο με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων παιδαγωγικών τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας, διαρθρώνεται σε τρεις ειδικεύσεις σπουδών, καλύπτοντας όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, γενικής και ειδικής αγωγής.

Το ΔΠΜΣ προσφέρει δυνατότητα επιλογής μίας εκ των τριών (3) κατευθύνσεων σπουδών:

 1. Προσχολικής Αγωγής
 2. Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης)

Απευθύνεται στον εκπαιδευτικό αλλά και σε οποιονδήποτε πτυχιούχο δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης, της ειδικής αγωγής και της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς εξασφαλίζει στους αποφοίτους του Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΦΕΚ 3784/τ. Β’/14- 10-2019).

Οι σπουδές στην ειδίκευση «Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» του ΔΠΜΣ έχουν διαπιστωμένη συνάφεια με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1812/τ. Β΄/29-04-2021).

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Είναι διετές, διαρθρωμένο σε τέσσερα (4) εξάμηνα, και εξασφαλίζει 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
 • Ως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής, παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.
 • Η αποφοίτηση από την ειδίκευση «Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» εξασφαλίζει όλα τα προνόμια ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ένταξη στους κύριους πίνακες εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής).
 • Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.
 • Δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης, μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Περιλαμβάνει Πρακτική Άσκηση, στοχεύοντας στην εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων σε πραγματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
 • Εξασφαλίζει τον ανώτατο αριθμό μορίων στο νέο Σύστημα Διορισμών Εκπαιδευτικών (20) και στη μοριοδότηση υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης (4).
 • Παρέχει βεβαίωση για την επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ, αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ.
 • Έναρξη νέου κύκλου σπουδών: Οκτώβριος 2021 
 • Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων έως 19-9-2021
 • Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.900€, με δυνατότητα άτοκων δόσεων και υποτροφιών. 

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών συνυπολογίζονται ο φάκελος υποψηφιότητας και η προσωπική συνέντευξη.

---
Η ομάδα του eduguide.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο