Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

2 Μαρτίου έως 25 Μαΐου 2021 η περίοδος υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Με δεκαπέντε (15) έτη εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας στην εκπαίδευση αποκλειστικά εξ αποστάσεως, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο την πολύτιμη ευκαιρία να πετύχει την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη σπουδάζοντας από τον προσωπικό του χώρο και στον δικό του χρόνο. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 αρχίζει στις 2 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 25 Μαΐου 2021. Το ΑΠΚΥ δέχεται αιτήσεις για τέσσερα (4) προπτυχιακά και 21 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αλλά και αιτήσεις για διδακτορικές σπουδές σε ερευνητικές περιοχές που καλύπτουν οι τρεις Σχολές του: Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης. Με στόχο την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, όλα τα προγράμματα σπουδών προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες (μαθήματα) ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, χωρίς να χρειάζεται εγγραφή συνολικά στο αντίστοιχο πρόγραμμα. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι λύση ανάγκης, αλλά είναι η ίδια η φύση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το ΑΠΚΥ προσφέρει ευελιξία στις σπουδές, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης. Αξιοποιεί κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους για ψηφιακή μάθηση και μια υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, η οποία προσομοιάζει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας. Αξιοποιεί, ακόμη, τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές τηλεκπαίδευσηςεικονικά εργαστήρια, καθώς και εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε το έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό να προσφέρει αποτελεσματική καθοδήγηση και συνεχή υποστήριξη στους φοιτητές. Τα προγράμματα σπουδών έχουν άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας και οδηγούν σε αναγνωρισμένους, χρήσιμους και αξιόπιστους τίτλους σπουδών. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται με βάση τις διαδικασίες και κριτήρια του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, το ΑΠΚΥ εφαρμόζει μια ευέλικτη οικονομική πολιτική με προσιτά δίδακτρα και χορήγηση υποτροφιών βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων

Οι αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως τις 25-05-2021 μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ www.ouc.ac.cy, στον οποίο παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα σπουδών και την εκπαιδευτική μεθοδολογία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο στο +357 22411600 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο