Θέσεις πρακτικής άσκησης στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) παρέχει ανεξάρτητες, τεκμηριωμένες συμβουλές σε φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην καλύτερη τεκμηρίωση και στόχευση του διαλόγου, των πολιτικών και της νομοθεσίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Ο Οργανισμός προσφέρει κάθε χρόνο θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης για απόφοιτους. Ένας από τους στόχους της πρακτικής άσκησης στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ασκούμενους να συμβάλουν στην αποστολή του οργανισμού, ώστε τα θεμελιώδη δικαιώματα να αποτελούν πραγματικότητα για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο της ανώτατης εκπαίδευσης (π.χ. πανεπιστημιακή εκπαίδευση) και έχουν λάβει πλήρη τίτλο ή το ισοδύναμό του έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι ασκούμενοι επιλέγονται μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών (Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία) και των δυνάμει υποψηφίων χωρών (Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Κοσσυφοπέδιο).

Διάρκεια: 10 μήνες

Τόπος: Βιέννη, Αυστρία

Αμειβόμενη θέση: Ναι 

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Οκτωβρίου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων28/05/2021

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ και εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο