Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

50 νέες/οι μεταδιδακτορικές/oί ερευνήτριες και ερευνητές θα εργοδοτηθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με χρηματοδότηση Η2020 – MSCA COFUND, ύψους €3,7 εκατομμυρίων

To έργο αφορά σε υλοποίηση πενήντα (50) πολυτομεακών-διεπιστημονικών ερευνητικών έργων διετούς διάρκειας στο πλαίσιο των οποίων θα εργοδοτηθούν άριστοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €3,7 εκατ. από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ για Έρευνα και Καινοτομία και τη δράση MSCA-COFUND. Βασικός στόχος του Προγράμματος «Marie Skłodowska-Curie Actions» (MSCA) είναι η στήριξη της ανάπτυξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ερευνητριών/ερευνητών. Η Δράση MSCA-COFUND στοχεύει συγκεκριμένα στην υλοποίηση ερευνητικών έργων αιχμής υπό τη μορφή χρηματοδότησης υψηλής ποιότητας ατομικών ερευνητικών υποτροφιών σε μεγάλο αριθμό μεταδιδακτορικών ερευνητών/ριών.

Η χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί αφορά το έργο με τίτλο «ONISILOS - Cofunding International, Interdisciplinary and Intersectoral Research Excellence at the University of Cyprus» με 50% της συνολικής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 50% από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μέσα από το έργο «ONISILOS» το Πανεπιστήμιο στοχεύει στην ουσιαστική σύσφιξη των συνεργασιών και συνεργιών ανάμεσα στις διάφορες Σχολές του Ιδρύματος, αφού η διατομεακή έρευνα επιβάλλεται από την πολυπλοκότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία. «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί για άλλη μια φορά αποδεικνύεται η προσήλωση του οργανισμού στη στήριξη και ενίσχυση νέων επιστημόνων. Η αξία του στόχου αυτού αναγνωρίζεται και μέσω της χρηματοδότησης του έργου από την ΕΕ. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τα νέα ταλέντα, να αναπτύξουμε μαζί τους καινοτόμες ιδέες, να ερευνήσουμε και να συνεργαστούμε. Διεπιστημονικότητα και συνέργεια νέου με υφιστάμενο προσωπικό θα ενδυναμώσουν περαιτέρω την ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματός μας προς όφελος της κοινωνίας», σημείωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης.

Στο πλαίσιο της χορηγίας θα χρηματοδοτηθούν πενήντα (50) μεταδιδακτορικές/οί ερευνήτριες και ερευνητές που σε συνεργασία με πολυθεματικές και διατμηματικές ερευνητικές ομάδες που αποτελούνται από υφιστάμενα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου θα αναλάβουν πρωτοποριακή πολυθεματική έρευνα σε διάφορους επιστημονικούς τομείς εστίασης του έργου. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου θα ενθαρρύνονται προτάσεις για έργα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων (π.χ. UN Sustainable Development Goals) και που εμπίπτουν στις προτεραιότητες της υπό αναθεώρηση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα πιο κάτω πολυθεματικά ερευνητικά πεδία εστίασης όπως περιλήφθηκαν στην επιτυχημένη πρόταση:

  • Biomedicine Biology (Physiology/ function/ waste-water-based-epidemiology of the respiratory system and Cancer Research)
  • Mathematics / Statistics - Diseases spreading
  • Medieval Emotions and Cognitive Neuroscience
  • PV Systems Energy (Intelligent / interoperable operation of electricity assets)
  • Social Sciences (Nurturing of citizens’ critical disposition and active participation in evidence-based public discourse on topical socio-scientific issues)
  • Architecture/Technology (Reconfigurable Building Structures)

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η πρόταση του Πανεπιστημίου Κύπρου «ONISILOS» είναι η μόνη επιτυχημένη πρόταση MSCA-COFUND για μεταδιδακτορικές/ούς ερευνήτριες και ερευνητές σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος Η2020 που εξασφάλισε η Κύπρος.

Την ιδέα και ευθύνη για τη συγγραφή της πρότασης είχε η Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και συγκεκριμένα, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δρ Μάριος Δημητριάδης, ο οποίος είναι ο Συντονιστής του Έργου, μαζί με τα στελέχη του Τομέα Ανάπτυξης Έρευνας, Χριστίνα Δελαπόρτα, Ιωάννα Παπαφιλίππου, Μαρία Κοράκη και Γκαρίν Ταστζιάν. Σημειώνεται ότι η συνεισφορά των μελών ακαδημαϊκού προσωπικού που συμμετείχαν στις πολυθεματικές ερευνητικές ομάδες στην πρόταση ήταν καταλυτική για την επιτυχία της με ιδιαίτερη συνεισφορά από τον Καθηγητή Σταύρο Κάσινο που βοήθησε τόσο στη διαμόρφωση της τελικής ιδέας όσο και στην επίτευξη συνεργασίας μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου από διαφορετικά τμήματα σε πολυθεματικές ερευνητικές ομάδες. Βασικός παράγοντας επιτυχίας ήταν επίσης η στρατηγική στήριξη από το Πρυτανικό Συμβούλιο, τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου για εξασφάλιση της απαραίτητης συγχρηματοδότησης του έργου.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο