Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες για απόκτηση εμπειρίας από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

H Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) ανακοίνωσε την πρόσκληση υποβολής αίτησης επιστημόνων για την επιλογή τους ως υπότροφοι στο πρόγραμμα European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme EU-FORA.

Διάρκεια: 12 μήνες

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023.

O σύνδεσμος μέσω του οποίου θα έχετε πρόσβαση στα έγγραφα της πρόσκλησης είναι: εδώ

Το πρόγραμμα υποτροφιών  EU-FORA διεξάγεται από το 2017 και έχουν υλοποιηθεί ήδη 5 κύκλοι εκπαίδευσης.

Το νέο πρόγραμμα EU-FORA 2.0 το οποίο θα ξεκινήσει από το προσεχές έτος,  έχει σημαντικές  αλλαγές από τους κύκλους των προηγούμενων ετών σε μια προσπάθεια να διευκολυνθεί η συμμετοχή οργανισμών από μεγαλύτερο αριθμό κρατών μελών και να βελτιωθεί η συνολική διαδικασία. Αυτό το εξελιγμένο πρόγραμμα είναι επίσης πιο ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική της EFSA 2027 και τις διατάξεις του νέου κανονισμού για τη διαφάνεια (Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1381).

Η κύρια αλλαγή στη νέα πρόσκληση είναι ότι τόσο οι οργανισμοί φιλοξενίας (Hosting Sites)  όσο και οι υπότροφοι (Fellows)  θα επιλέγονται στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης, δηλαδή οι αιτήσεις θα γίνονται πλέον από μια κοινοπραξία δύο οργανισμών του άρθρου 36 από δύο διαφορετικά κράτη μέλη, ως εξής:

  • Ο επικεφαλής της κοινοπραξίας θα επιλέξει ένα μέλος του προσωπικού του ως υποτρόφου (fellow), που θα προτείνεται για ένα έτος να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίο θα είναι το παραδοτέο του έργου.
  • Ο συνδικαιούχος- εταίρος της κοινοπραξίας θα ενεργεί ως οργανισμός φιλοξενίας και θα παραδώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον υπότροφο.
  • Η διαδικασία εκπαίδευσης είτε με φυσική παρουσία στον οργανισμό φιλοξενίας (Hosting Sites) που παρέχει την εκπαίδευση, είτε εξ αποστάσεως με παραμονή του υποτρόφου στον οργανισμό προέλευσης (για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της υποτροφίας), καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας από τους οργανισμούς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία.
  • Ο υπότροφος πρέπει να είναι mid-career επιστήμονας  δηλαδή να έχει 3-15 χρόνια προϋπηρεσία σε έργο σχετικό με την αξιολόγηση επικινδυνότητας στην τροφική αλυσίδα (βλ. επισυναπτόμενο με συχνές ερωτήσεις  απαντήσεις για το πρόγραμμα (EUFORA FAQ).

Η συνεισφορά της EFSA για κάθε επιχορήγηση και για κάθε υπότροφο βασίζεται σε ένα σταθερό ποσό 55.000 €.

Επικοινωνία: EU-FORA@efsa.europa.eu

Επισημαίνουμε ότι στην εν λόγω πρόσκληση (Grant) δικαιούχοι υποβολής πρότασης είναι οι οργανισμοί του καταλόγου του άρθρου 36 του Καν. (ΕΚ) 178/2002, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο: εδώ

Ενταγμένοι στον κατάλογο του άρθρου 36 του Καν. (ΕΚ) 178/2002 είναι από την Ελλάδα οι παρακάτω οργανισμοί:

1.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

2.Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

3.Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων

4.ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

5.Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

6.Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

7.Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

8.ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ

9.Πανεπιστήμιο Κρήτης

10.Πανεπιστήμιο Πατρών

11.Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσκληση οργανισμοί δεν περιλαμβάνονται  στον κατάλογο των αρμόδιων οργανισμών του άρθρου 36, μπορούν να υποβάλλουν πρόταση για το έργο εφόσον αποδεικνύεται ότι ο οργανισμός έχει λάβει «τα απαραίτητα μέτρα για να συμπεριληφθεί» στον κατάλογο των αρμόδιων οργανισμών πριν από την προθεσμία υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης. Ως απόδειξη θεωρείται η υποβολή του «πλήρους  αιτήματος ένταξης» από τον οργανισμό  πριν από την προθεσμία υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης . Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με τη διαδικασία ένταξης στον κατάλογο των αρμόδιων οργανισμών του άρθρου 36 μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση efsa@efet.gr

Περισσότερες Πληροφορίες

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο