Υποτροφίες από τα κληροδοτήματα του ΑΠΘ για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Εκπαιδευτικά Νέα

Από το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσονται οι παρακάτω υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι υποτροφίες αφορούν φοιτητές ή απόφοιτους του ΑΠΘ. Περισσότερες πληροφορίες για την κάθε υποτροφία μπορείτε να δείτε από τα σχετικά links.

Για προπτυχιακές σπουδές

ΑΠΘ- Κληροδότημα Κων/νου Τσώπρου: Μία (1) υποτροφία η οποία αφορά προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ. link

ΑΠΘ-Κληροδότημα Τσακμακόπουλου: Τριάντα (30) υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ link

ΑΠΘ-Κληροδότημα Κατσέα: Δύο (2) υποτροφίες οι οποίες αφορούν πρωτοετείς φοιτητές/τριες των Σχολών: Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής, Επιστημών Υγείας, Γεωπονίας και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος link

ΑΠΘ - Κληροδότημα Κων/νου Κατσέα: Δύο (2) υποτροφίες σε σπουδαστές/τριες ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά Λύκεια) ή Δημόσιων Τεχνικών Σχολών Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Μακεδονίας link

ΑΠΘ - Κληροδότημα Ιωάννη Ιμβριώτη: Μια (1) υποτροφία σε προπτυχιακό φοιτητή του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ link

ΑΠΘ- Κληροδότημα Γεώργιου Βάρκα: Δέκα (10) υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ link

ΑΠΘ-Κληροδότημα Χρήστου Βράκα: Πέντε (5) υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ link

ΑΠΘ- Κληροδότημα Τηλέμαχου Τζιβόγλου: Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πέντε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ link

ΑΠΘ -  Δωρεά Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος: Χορήγηση δύο οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ link

 

Για μεταπτυχιακές σπουδές:

ΑΠΘ - Κληροδότημα Λ. Χριστίδη: Μία υποτροφία σε πτυχιούχο του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., για μεταπτυχιακές σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Φιλολογίας, με ειδίκευση στη Γλωσσολογία και κατεύθυνση τη Θεωρητική Γλωσσολογία link

ΑΠΘ-Κληροδότημα Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη: Χορήγηση βραβείου τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. για συγγραφή εργασίας στον τομέα του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου link

ΑΠΘ- Κληροδότημα Στυλιανού Σαμαρά: Δύο υποτροφίες σε πτυχιούχους του Τμήματος Ιατρικής  του Α.Π.Θ για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος Στυλιανού Σαμαρά link

ΑΠΘ - Κληροδότημα Στυλιανού Σαμαρά: Μια υποτροφία σε πτυχιούχο της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από έσοδα του κληροδοτήματος Στυλιανού Σαμαρά link

ΑΠΘ- Κληροδότημα Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη: Μία υποτροφία σε πτυχιούχο Ιατρικής του ΑΠΘ για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα link

ΑΠΘ - Κληροδότημα Κων/νου Παπαϊωάννου: Μια υποτροφία για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό  link

ΑΠΘ-Κληροδότημα Κων/νου Λαζαρίδη: Μια υποτροφία,  σε πτυχιούχους των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα link

ΑΠΘ- Κληροδότημα Κωνσταντίνου Κατσέα: Χρηματικό βραβείο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€)  για συγγραφή μελέτης με θέμα: «Επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων της Μακεδονίας και της συστηματικότερης επιστημονικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών» link

ΑΠΘ - Κληροδότημα Έλλης Σίμου: Μία υποτροφία σε πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία στον κλάδο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης link 

ΑΠΘ - Κληροδότημα Αναστάσιου Αναστασιάδη: Μια υποτροφία σε πτυχιούχο του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό link 

ΑΠΘ - Κληροδότημα Αναστάσιου Αναστασιάδη: Μια υποτροφία σε πτυχιούχο του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό link 

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας από κληροδοτήματα (συνοδευόμενων από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά),  θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής στο Τμήμα Κληροδοτημάτων, μέχρι και την ημερομηνία λήξης αυτών.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής είναι:

  1. Υπογραφή της αίτησης και κάθε επισυναπτόμενου εφόσον απαιτείται (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις).
  2. Μετατροπή της αίτησης και των επισυναπτόμενων (δικαιολογητικών) από τον υποψήφιο υπότροφο σε μορφή PDF .
  3. Αποστολή του αρχείου PDF ως επισυναπτόμενο στη διεύθυνση  chkoukli@ad.auth.gr.
  4. Το πρωτόκολλο παραλαβής της αίτησης θα σας αποστέλλεται  ηλεκτρονικά.

Για τυχόν απορίες θα μπορείτε να επικοινωνείτε  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: chkoukli@ad.auth.gr

---
Η ομάδα του eduguide.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο