Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

11 ελληνικά & 4 κυπριακά πανεπιστήμια στη λίστα της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων THE Impact Rankings 2022

Το Times Higher Education, ανακοίνωσε την πολύ σημαντική παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων THE University Impact Rankings. Πρόκειται για μία εκτίμηση της θέσης των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, με βάση την οικονομική και κοινωνική τους επίδραση, όπως αυτή αποτιμάται από τους δεκαεπτά στόχους βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης (SDGs –Sustainable Development Goals) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

Είναι η 4η χρονιά που δημοσιεύεται η συγκεκριμένη κατάταξη, η οποία περιλαμβάνει αποτίμηση της δράσης 1406 Πανεπιστημίων από 106 χώρες και στους 17 στόχους

Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με βάση τον τρόπο και τις ενέργειες με τις οποίες αντιμετωπίζουν ορισμένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα που απασχολούν τη ανθρωπότητα, από την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της καλής υγείας και ευεξίας, έως τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων και τη λήψη μέτρων για την κλιματική κρίση.

Η φετινή ανακοίνωση επιφύλαξε σε 11 Ελληνικά Πανεπιστήμια και 4 Κυπριακά Πανεπιστήμια εξαιρετικά υψηλές θέσεις και διακρίσεις σε επιμέρους στόχους οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας την σημαντική επιρροή που ασκούν σε θέματα κοινωνικής ευημερίας, οικονομικής ανάπτυξης, αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων, παιδείας και υγείας. 

Πιο συγκεκριμένα:

Στόχος 1: No Poverty – 769 Πανεπιστήμια

 • Θέσεις 201-300: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Θέσεις 401-600: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στόχος 2: Zero Hunger – 553 Πανεπιστήμια

 • /

Στόχος 3: Good Health and Wellbeing – 1101 Πανεπιστήμια

 • Θέσεις 201-300: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • Θέσεις 301-400: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Θέσεις 301-400: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Θέσεις 301-400: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 • Θέσεις 401-600: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Θέσεις 401-600: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Θέσεις 401-600: Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Θέσεις 401-600: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Θέσεις 601-800: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
 • Θέσεις 601-800: Πανεπιστήμιο Frederick 
 • Θέσεις 801-1000: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Στόχος 4: Quality Education – 1180 Πανεπιστήμια

 • Θέση 34: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Θέση 36: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 • Θέση 64: Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Θέσεις 101-200: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Θέσεις 101-200: Πανεπιστήμιο Frederick
 • Θέσεις 301-400: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Θέσεις 601-800: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Θέσεις 601-800: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Θέσεις 601-800: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • Θέσεις 801-1000: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Θέσεις 801-1000: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Θέσεις 801-1000: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 • Θέσεις 801-1000: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Θέσεις 1001+: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Στόχος 5: Gender Equality – 938 Πανεπιστήμια

 • Θέση 75: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Θέσεις 101-200: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Θέσεις 201-300: Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Θέσεις 401-600: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Θέσεις 601-800: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 • Θέση 601-800: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Θέσεις 801+: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Θέσεις 601-800: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στόχος 6: Clean Water and Sanitation – 634 Πανεπιστήμια

 • /

Στόχος 7: Affordable and Clean Energy – 705 Πανεπιστήμια

 • Θέση 87: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Θέσεις 101-200: Πανεπιστήμιο Frederick 
 • Θέσεις 301-400: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Θέση 401-600: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Στόχος 8: Decent Work and Economic Growth – 849 Πανεπιστήμια

 • Θέσεις 201-300: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Θέσεις 201-300: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
 • Θέσεις 201-300: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Θέσεις 401-600: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Θέση 601-800: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Θέσεις 601-800: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Στόχος 9: Industry, Innovation and Infrastructure – 785 Πανεπιστήμια

 • Θέσεις 101-200: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Θέσεις 201-300: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Θέσεις 201-300: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Θέσεις 201-300: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Θέσεις 301-400: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Θέσεις 301-400: Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Θέσεις 301-400: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Θέσεις 301-400: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • Θέσεις 401-600: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Θέσεις 601+: Πανεπιστήμιο Frederick

Στόχος 10: Reduced Inequalities – 796 Πανεπιστήμια

 • Θέση 81: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Θέσεις 101-200: Πανεπιστήμιο Frederick
 • Θέσεις 201-300: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 • Θέσεις 201-300: Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Θέσεις 401-600: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Θέσεις 401-600: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Θέση 601+: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Θέση 601+: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Στόχος 11: Sustainable Cities and Communities – 783 Πανεπιστήμια

 • Θέσεις 301-400: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 • Θέσεις 301-400: Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Θέσεις 401-600: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Θέσεις 401-600: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Θέσεις 401-600: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Θέσεις 401-600: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στόχος 12: Responsible Consumption and Production – 604 Πανεπιστήμια

 • Θέσεις 201-300: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Θέσεις 401-600: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Θέσεις 401-600: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος 13: Climate Action – 674 Πανεπιστήμια

 • Θέσεις 201-300: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Θέσεις 201-300: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Θέσεις 301-400: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Θέση 401-600: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Θέση 401-600: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Θέση 401-600: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Θέση 401-600: Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Θέση 401-600: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Στόχος 14: Life Below Water – 452 Πανεπιστήμια

 • Θέσεις 201-300: Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στόχος 15: Life on land – 521 Πανεπιστήμια

 • Θέσεις 401+: Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στόχος 16: Peace, Justice and Strong Institutions – 746 Πανεπιστήμια

 • Θέσεις 201-300: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Θέσεις 201-300: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Θέσεις 301-400: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Θέσεις 301-400: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Θέσεις 301-400: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • Θέσεις 601-800: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στόχος 17: Partnership for the Goals – 1438 Πανεπιστήμια

 • Θέσεις 101-200: Πανεπιστήμιο Frederick 
 • Θέσεις 201-300: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 • Θέσεις 401-600: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Θέσεις 601-800: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 • Θέσεις 601-800: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 
 • Θέσεις 601-800: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Θέση 801-1000: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Θέσεις 801-1000: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Θέσεις 801-1000: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Θέσεις 801-1000: Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Θέσεις 801-1000: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Θέσεις 801-1000: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Θέσεις 801-1000: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Θέση 1001+: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • Θέση 1001+: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Οι δεκαεπτά στόχοι για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη (SDGs –Sustainable Development Goals), αναλύονται εδώ

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο