ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
AUTH - Department of Journalism
ELGS Postrgraduate Programmes

Σε εξέλιξη νέα έρευνα του EKT για τη Σταδιοδρομία Διδακτόρων Εκπαιδευτικά Νέα

Έρευνα για την επαγγελματική σταδιοδρομία των Ελλήνων διδακτόρων υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρόκειται για online έρευνα η οποία αφορά το σύνολο των διδακτόρων όπως καταγράφονται στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) και στοχεύει στην αποτύπωση της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητάς τους, εντός Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό, και στην ανάδειξη των κυριότερων παραμέτρων που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους.

Στην πρώτη φάση της έρευνας, το ερωτηματολόγιο έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όσους έχουν αναγορευτεί διδάκτορες κατά την περίοδο 2000-2018. Ως επόμενο βήμα, το ερωτηματολόγιο θα συμπεριλάβει τους διδάκτορες των προηγούμενων ετών. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε από ελληνικό είτε από ξένο Πανεπιστήμιο, που δεν έχουν λάβει τον σχετικό υπερσύνδεσμο, μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα (http://www.ekt.gr/el/node/24275) για να συμμετάσχουν στην έρευνα. Τα στοιχεία που θα συλλεγούν είναι εμπιστευτικά και διέπονται από τους κανόνες του στατιστικού απορρήτου.

Η έρευνα, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης Πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας", εστιάζει στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στο διεθνές επιστημονικό και ερευνητικό περιβάλλον.

Το EKT με τη δραστηριότητά του επιδιώκει να αναδείξει τη συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στα συστήματα έρευνας και καινοτομίας και στην οικονομία ευρύτερα. Με την υλοποίηση σειράς δράσεων, μελετών και ερευνών (http://metrics.ekt.gr), το ΕΚΤ δίνει τη δυνατότητα τόσο στην ερευνητική κοινότητα να αναλύει αυτά τα δεδομένα, όσο και στην Πολιτεία να παράγει πολιτικές βασισμένες σε στοιχεία (evidence based policies) για την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση του πολύτιμου αυτού ανθρώπινου δυναμικού, οπουδήποτε και αν βρίσκεται στον κόσμο.

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) (www.didaktorika.gr), το οποίο διατηρεί και διαθέτει το ΕΚΤ, συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες στο αρχείο περισσότερες από 43.000 διδακτορικές διατριβές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΚΤ: α) μέσω email: doctorate_holders@ekt.gr, β) τηλεφωνικά: Αθανασία Μεγρέμη: 210 7273968, Πωλίνα Γιωλτζόγλου: 210 7273905).

Σχετικά με την πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας"
Από την εκκίνησή της, το 2017, έως σήμερα η Πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" (www.knowledgebridges.gr) δρα ως κόμβος δικτύωσης μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων, επιχειρηματιών και επαγγελματιών του εξωτερικού με τους Έλληνες που διαμένουν στην Ελλάδα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη συνεργασιών και στην ανάδειξη ευκαιριών. Στόχος της πρωτοβουλίας, που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. είναι η αλληλοϋποστήριξη των μελών του δικτύου της, σε επιστημονικό, επαγγελματικό και επιχειρηματικό επίπεδο, ώστε να συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της χώρας συνολικά.

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο