Προκήρυξη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού Εκπαιδευτικά Νέα

To Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά εκατόν δεκατριών (113) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού ως εξής

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  • ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - 19 θέσεις
  • ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 16 θέσεις
  • ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ - 18 θέσεις
  • ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 16 θέσεις
  • ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - 14 θέσεις
  • ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης - 14 θέσεις
  • ΙΕΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ - 8 θέσεις
  • ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - 8 θέσεις

Σύνολο: 113 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 10/10/2021 (ΚΥΡΙΑΚΗ) έως και 18/10/2021 (ΔΕΥΤΕΡΑ).

Το ειδικό έντυπο «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mintour.edu.gr. Θα χορηγείται επίσης από τα κατά τόπους Ι.Ε.Κ.. Η υποβολή του θα γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε δύο καθημερινές Εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις καθώς και έντυπα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr καθώς και στις διευθύνσεις των αντίστοιχων Ι.Ε.Κ., όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Διεύθυνση του ΙΕΚ Ηρακλείου σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής είναι η ακόλουθη:
                Ξανθουδίδου 1, 71202 Ηράκλειο Κρήτης

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ

Δείτε εδώ το ΦΕΚ της προκήρυξης. 

---
Η ομάδα του eduguide.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο