Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη online Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης «Πληροφορική, STEM και Ρομποτική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) και η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) οργανώνουν πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) διάρκειας 300 ωρών και επτά μηνών με τίτλο: «Πληροφορική, STEM και Ρομποτική στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Μοριοδότηση
Το πρόγραμμα παρέχει δύο (2) μόρια για διορισμούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών και δέκα (10) μόρια για προσλήψεις ΤΕ και ΔΕ με βάση την απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, 2 Απριλίου 2019).

Σκοπός του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά των αναγκαίων γνώσεων και εφοδίων, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πράξης για τα αντικείμενα της Πληροφορικής, του STEM και της Ρομποτικής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων της Πληροφορικής, των συνιστωσών του STEM (Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική) και της ρομποτικής.
 • εκπαιδευτές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης
 • αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών της ημεδαπής και αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Εκπαίδευση με την Πληροφορική, την εκπαίδευση STEM και την Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που επιδιώκουν την απόκτηση και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με την εκπαίδευση στην Πληροφορική, το STEM και τη ρομποτική.

Διάρκεια και Μορφή Υλοποίησης του προγράμματος
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά 300 ώρες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε 7 μήνες. Πιο συγκεκριμένα, 30 ώρες θα πραγματοποιηθούν με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 270 ώρες με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για την εκπαίδευση θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το πρόγραμμα δομείται στις ακόλουθες 12 διδακτικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή
 2. Διδασκαλία Πληροφορικής, STEM και Ρομποτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 3. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
 4. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι, Τεχνικές και Μέσα στην εκπαίδευση
 5. Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
 6. Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Ψηφιακών Τεχνολογιών
 7. Αξιολόγηση εκπαιδευομένων
 8. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας
 9. Αλγοριθμική και προγραμματισμός
 10. STEM και Ρομποτική
 11. Νέες τεχνολογίες και αντικείμενα στην εκπαίδευση
 12. Κλείσιμο του προγράμματος - Αξιολόγηση 

Κόστος συμμετοχής
Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 400 Ευρώ. Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις.

Υποβολή αιτήσεων
Η υποβολή της αίτησης γίνεται με ηλεκτρονική αποστολή στη διεύθυνση epy@epy.gr. Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται εδώ

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 215-5051398, ή να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τη γραμματεία της ΕΠΥ (epy@epy.gr).

Ιστοσελίδα Προγράμματος.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο