Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική» από το ΕΚΠΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί για περισσότερο από 25 χρόνια έχοντας ευρεία αποδοχή από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας. Οι πτυχιούχοι του στελεχώνουν, μεταξύ άλλων, οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τράπεζες, υπουργεία, πανεπιστήμια, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,  διεθνείς οργανισμούς και ελεγκτικές εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Οι αιτήσεις του προγράμματος είναι ανοικτές και για τις τρεις ειδικεύσεις:  

  1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική  
  2. Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική  
  3. Δημόσια Ελεγκτική  

Μπορείτε να δείτε παρακάτω αναλυτικές πληροφορίες για την κάθε κατεύθυνση.
 

Ειδίκευση: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική (προκήρυξη)

Απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων οικονομικών, κοινωνικοπολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά στο χρηματοοικονομικό τομέα. Επίσης, σε ήδη εργαζόμενους που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να επιταχύνουν την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Διάρκεια φοίτησης: 3 εξάμηνα. Το πρόγραμμα προσφέρεται και  part time έως 6 εξάμηνα.

Διδάσκουν καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Εξειδικευμένα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου.

Συνεργασίες: Η ειδίκευση προσφέρεται με τη συνεργασία του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. 

Απασχόληση: Τράπεζες, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί,  οικονομικά τμήματα φορέων του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, διεθνείς οργανισμοί. Το συγκεκριμένο  πρόγραμμα έχει καταξιωθεί στην αγορά εργασίας, μέσω των επιδόσεων των αποφοίτων του, από το 1996.

Τέλη φοίτησης: 4.800€. Καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

 

Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (προκήρυξη)

Απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που σκοπεύουν να κάνουν καριέρα ως  ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές, ή, επιθυμούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε οικονομικές διευθύνσεις επιχειρήσεων, ή, οργανισμών και γενικότερα έχουν πάθος και μεράκι για το αντικείμενο.

Διάρκεια φοίτησης: 4 εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

Διδάσκουν καθηγητές του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Τα μαθήματα Λογιστικής και Ελεγκτικής διδάσκονται κυρίως από μέλη του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Επίσης διδάσκουν εξειδικευμένοι επιστήμονες με πολυετή επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία.

Παρέχεται η εκπαιδευτική επάρκεια στους φοιτητές ως προς τα αντικείμενα που προβλέπονται για την άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος (εξέλιξη τους σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές), εφ’ όσον συμμετέχουν επιτυχώς στις αντίστοιχες επαγγελματικές εξετάσεις.

Συνεργασίες:  Η ειδίκευση προσφέρεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) που αποτελεί και τη γέφυρα του προγράμματος με την αγορά εργασίας. Επίσης, συνεργάζεται με το Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW). Αναγνωρίζονται 12 από τα 15 γνωστικά αντικείμενα  που απαιτούνται για την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου  Association of Chartered Accountants (ACA).

Απασχόληση: Ελεγκτικές εταιρείες, λογιστικές εταιρείες-γραφεία, χρηματοοικονομικός τομέας επιχειρήσεων, οικονομικά τμήματα φορέων του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα. Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στο επαγγελματικό πεδίο καθώς το συγκεκριμένο  πρόγραμμα έχει καταξιωθεί στην αγορά εργασίας, μέσω των επιδόσεων αποφοίτων του, από το 2005.

Τέλη φοίτησης: 7400€. Καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

 

Ειδίκευση: Δημόσια Ελεγκτική (προκήρυξη)

Απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ήδη απασχολούνται, ή, σκοπεύουν να απασχοληθούν, ή, να συνεργαστούν στο δημόσιο τομέα. Ειδικότερα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν τα μάθουν την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημοσίου Τομέα (Δ.Λ.Π.Δ.Τ. (IPSAS)) και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, των οποίων η σταδιακή εφαρμογή έχει ήδη ξεκινήσει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Διάρκεια φοίτησης: 3 εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Προσφέρεται ως part time με διάρκεια 4 εξάμηνα. 

Διδάσκουν καθηγητές του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Τα μαθήματα Λογιστικής και Ελεγκτικής διδάσκονται κυρίως από μέλη του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Επίσης, διδάσκουν εξειδικευμένοι επιστήμονες με πολυετή επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία.

Συνεργασίες: Η ειδίκευση προσφέρεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Απασχόληση: Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία, Ελεγκτικούς Μηχανισμούς, Επιχειρήσεις Δημοσίου, Πανεπιστήμια, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.

Τέλη φοίτησης: 4.800€. Καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.
 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις για τις ειδικέυσεις

  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική  
  • Δημόσια Ελεγκτική   

γίνονται δεκτές μέχρι και την 5η Σεπτεμβρίου 2022 και για την ειδίκευση

  • Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική  

γίνονται δεκτές μέχρι και την 20η Ιουλίου 2022

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα προεπιλογής πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Πληροφορίες / Επικοινωνία

Γραμματεία ΔΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική"
Ευριπίδου 14, 4ος ορ. ΤΚ 10559, Αθήνα
web: https://www.mscfinance-uoa.gr/

Για ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική»:
Τηλ.: 210-3689805
Φαξ : 210-3689809
email: mscfingro@econ.uoa.gr

Για ειδίκευση «Δημόσια Ελεγκτική»:
Τηλ.: 210-3689805
Φαξ : 210-3689809
email: mscpubaud@econ.uoa.gr

Για ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»: 
Τηλ.: 210-3689821
Φαξ : 210-3689809
email: mscfinacc@econ.uoa.gr
 

Δείτε το φυλλάδιο του προγράμματος

Ιστοσελίδα: https://www.mscfinance-uoa.gr/

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο