Προκήρυξη μιας ή δύο θέσεων ειδικού επιστήμονα έρευνας (MSc ή PhD) στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου Εκπαιδευτικά Νέα

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας ή δύο κενών θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη απασχόληση (140 ώρες το μήνα) για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 36 μήνες. Ο Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας θα χρηματοδοτείται από Ερευνητικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή/και από χορηγίες του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (KOE).

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Καθήκοντα:

Τα καθήκοντα και ευθύνες του Ειδικού Επιστήμονα αποτελούν:

 • Εκπόνηση εφαρμοσμένης έρευνας υψηλού διεθνούς επιπέδου υπό την καθοδήγηση ακαδημαϊκού του Τμήματος Οικονομικών/έμπειρου μέλους του ΚΟΕ.
 • Συγγραφή άρθρων/σημειωμάτων για επεξήγηση των μεθόδων ανάλυσης, ερμηνεία αποτελεσμάτων και διατύπωση συμπερασμάτων έρευνας. • Συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, καθώς και εξωτερικούς οργανισμούς όπως το Υπουργείο Οικονομικών, Κεντρική Τράπεζα και θεσμούς της ΕΕ.
 • Οι ερευνητές ενθαρρύνονται να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας στους πιο πάνω αναφερόμενους φορείς και σε διεθνή συνέδρια.
 • Διοικητικά καθήκοντα που είναι συναφή με τη λειτουργία του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Masters ή/και Διδακτορικού τίτλου στην Οικονομετρία ή Στατιστική ή Οικονομικά ή Χρηματοοικονομική ή συναφή κλάδο.
 • Πολύ καλή γνώση οικονομετρικών ή στατιστικών πακέτων και ανάλυση δεδομένων.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και έφεση για έρευνα.

Όροι Απασχόλησης:

Η πλήρωση των θέσεων είναι με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 36 μήνες. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €1800-2630 αναλόγως προσόντων (από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου). Δεν προνοείται 13ος μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά
 • Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
 • Ονόματα δύο ατόμων, που να είναι ακαδημαϊκοί, από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις

στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ, μέχρι την 12/11/2020 και ώρα 14:00.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα