Προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021 Εκπαιδευτικά Νέα

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 49 ατόμων, ως επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού, για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία/ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης - Α.Σ.Τ.Ε.Κ. (23 θέσεις)

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

 • Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου
 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας
 • Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
 • Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μαθηματικής Επιστήμης

Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής
 • Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων φιλοξενίας
 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front Office
 • Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά
 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου - Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. (26 θέσεις)

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

 • Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Τέσσερις (4) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
 • Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
 • Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου

Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)

 • Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά
 • Τέσσερις (4) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front office
 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική
 • Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής

Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών ( ΠΕ)

 • Δύο (2) θέση Αγγλικών
 • Μια (1) θέση Γαλλικών
 • Δύο (2) θέση Γερμανικών

Αιτήσεις: από 20/9/2020 έως και 28/9/2020

Δείτε περισσότερα εδώ

Αίτηση

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα