ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
MBA Food and Agribusiness
AUTH - Department of Journalism

Προκήρυξη διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 535 γραμματείς Εκπαιδευτικά Νέα

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «γραμματείς».

Η προκήρυξη γενικού διαγωνισμού αφορά δύο βαθμούς:

  1. Βαθμός SC 1 328
  2. Βαθμός SC 2 207

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για έναν βαθμό.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναζητούν πολύγλωσσους και πολυδύναμους γραμματείς για την εκτέλεση διαφόρων γραμματειακών καθηκόντων στο πλαίσιο των υπηρεσιών τους.

Γενικά, οι γραμματείς παρέχουν υποστήριξη σε ένα ή περισσότερα άτομα, υπηρεσίες ή μονάδες εντός του θεσμικού οργάνου, συχνά με τη χρήση εργαλείων της τεχνολογίας πληροφορικής (ΤΠ), όπως επεξεργασία κειμένου, ηλεκτρονικές ταχυδρομικές θυρίδες, λογιστικά φύλλα και βάσεις δεδομένων. Συνεπώς απαιτείται γνώση σε βάθος των εν λόγω εργαλείων ΤΠ.

Τα καθήκοντα του γραμματέα μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • κατάρτιση φακέλων,
  • υποστήριξη της οργάνωσης και του συντονισμού των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας (συνεδριάσεις, υπηρεσιακές μετακινήσεις, ημερολόγιο), απάντηση στις εισερχόμενες κλήσεις και λήψη μηνυμάτων,
  • διαχείριση εγγράφων και αιτημάτων για ανάληψη δράσης (παραλαβή, επεξεργασία, παρακολούθηση και ταξινόμηση εγγράφων, εκθέσεων και αλληλογραφίας),
  • προετοιμασία, επεξεργασία, ολοκλήρωση και έλεγχο εγγράφων και πινάκων (επιμέλεια, μορφοποίηση),
  • αναζήτηση, συγκέντρωση και διάδοση των πληροφοριών (ενημέρωση των βάσεων δεδομένων και των φακέλων).

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις: 8 Σεπτεμβρίου 2020 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο