Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο στην Κύπρο και στη Μάλτα

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), η οποία ιδρύθηκε με τον κανονισμό 439/20101 , ενισχύει την πρακτική συνεργασία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε θέματα ασύλου, προάγει την εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ) και στηρίζει τα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις.

Ειδικότερα, η EASO επικεντρώνεται σε τρία βασικά καθήκοντα:

 1. Υποστήριξη της πρακτικής συνεργασίας των κρατών μελών για το άσυλο κυρίως μέσω κατάρτισης, δραστηριοτήτων στον τομέα της ποιότητας, πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ), στατιστικών και αναλύσεων, εξειδικευμένων δικτύων εμπειρογνωμόνων, εργαστηρίων πρακτικής συνεργασίας, θεματικών προγραμμάτων για τη στήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων, την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για θέματα φύλου
 2. Συνδρομή σε κράτη μέλη που υφίστανται ειδικές πιέσεις παρεχόμενη μέσω προγραμμάτων υποστήριξης σε επείγουσες καταστάσεις, όπου περιλαμβάνεται η αποστολή ομάδων υποστήριξης για το άσυλο οι οποίες συνδράμουν τα κράτη μέλη στη διαχείριση αιτήσεων ασύλου και στη διάθεση κατάλληλων δομών υποδοχής
 3. Συμβολή στην εφαρμογή του ΚΕΣΑ με τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών για βέλτιστες πρακτικές, με την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης σχετικά με την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ, η οποία καλύπτει τη συνολική διαδικασία ασύλου στα κράτη μέλη της ΕΕ, και με την έκδοση τεχνικών εγγράφων σχετικά με την εφαρμογή του νέου κεκτημένου της ΕΕ στον τομέα του ασύλου.

Το οργανόγραμμα της EASO περιέχεται στο πρόγραμμα εργασίας της EASO και είναι διαθέσιμο (εδώ).

Η έδρα της EASO βρίσκεται στη Βαλέτα της Μάλτας.

Η EASO δημοσίευσε τις ακόλουθες θέσεις:

Μάλτα

 • COI Researcher
  Ημερομηνία λήξης προθεσμίας: 30 Σεπτεμβρίου 2021
   
 • ICT Junior Tester
  Ημερομηνία λήξης προθεσμίας: 21 Σεπτεμβρίου 2021

Κύπρος

 • Administrative, Finance and Procurement Assistant
  Ημερομηνία λήξης προθεσμίας: 17 Σεπτεμβρίου 202

Για πληροφορίες για τις παραπάνω προκηρύξεις θα βρείτε εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο