Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ στις “Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών” από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών», και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Αγωγής, την Κριτική Παιδαγωγική και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών».

Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα και παρέχει, πέραν του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), και πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Αντικείμενο-Στόχοι

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσης στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής και στο πεδίο της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, και συγκεκριμένα στοχεύει:

  • Να εξοπλίσει τους/ τις μεταπτυχιακούς/ ές φοιτητές/ τριες με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες στην Κριτική Παιδαγωγική που θα τους καταστήσουν ικανούς/ ές να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της εκπαίδευσης και σε σύγχρονους τομείς της αγοράς εργασίας.
  • Να στελεχώσει με επαγγελματίες τις ποικίλες δομές εκπαίδευσης, τα μουσεία, λοιπές κοινωνικές δομές και προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής.
  • Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικές δομές της χώρας και θα προωθήσει την έρευνα, τη μάθηση και τη διδασκαλία μέσα από καινοτόμες πρακτικές και κοινωνικο-εκπαιδευτικές δράσεις που διασφαλίζονται από το ευρύ και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών. - Να προσφέρει τη δυνατότητα στους/ τις μεταπτυχιακούς/ ές φοιτητές/ τριες να συνδέσουν κριτικά τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στην εκπαίδευση και την κοινωνία, ώστε να πετύχουν μια αξιοσημείωτη επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τόσο στον ελλαδικό όσο και το διεθνή χώρο.
  • Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες. - Να δημιουργήσει, μέσω των διεθνών συνεργασιών, κουλτούρα εξωστρέφειας και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Τέλη φοίτησης – απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 2.400€, τα οποία καταβάλλονται ως εξής: η πρώτη δόση (800 ευρώ) καταβάλλεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και πριν την έναρξη του Α' εξαμήνου και οι άλλες δύο ισόποσες δόσεις (2 Χ 800 ευρώ) πριν την έναρξη του Β΄ και Γ’ εξαμήνου.

Προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παρακολούθηση μαθημάτων

Η παρακολούθηση των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική τόσο στις δια ζώσης συναντήσεις όσο και στις συναντήσεις με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπου θα δηλώνεται ηλεκτρονικά η παρουσία του/ της φοιτητή/ τριας.
Προβλέπεται ποσοστό αιτιολογημένων απουσιών δύο (2) τρίωρα ανά μάθημα σε κάθε εξάμηνο.

Υποβολή υποψηφιότητας

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα πέντε (45) μεταπτυχιακοί/ ές φοιτητές/τριες.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά έως 31/05/2023 και ώρα 23.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://cutt.ly/ZxEV6W4

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Αναλυτικές πληροφορίες: 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο