Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σε επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που απασχολούν τις σύγχρονες οικονομίες και τις επιχειρήσεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Προσφέρεται από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο διαθέτει τέσσερις έδρες Jean-Monnet και είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Αριστείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

  • ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δημιουργεί άρτια εκπαιδευμένα αποφοίτους οι οποίο κατέχουν τα επιστημονικά, τεχνικά και διοικητικά προσόντα και τις απαιτούμενες ικανότητες να κατανοούν και να επιλύουν επιτυχώς τα πολυδιάστατα ζητήματα των διεθνών οικονομικών σχέσεων. 
Το Πρόγραμμα κτίζει και προάγει επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, και τις εφαρμόζει στα σύγχρονα οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα. Η δομή του προγράμματος είναι ολιστική: εξετάζει και μελετά τις επιστημονικές συνέργειες μεταξύ οικονομικών, διεθνούς χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας, και την εφαρμογή τους στα θέματα της παγκόσμιας οικονομίας.

 

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Μέσω της οικονομικής και νομικής  ανάλυσης, επιδιώκει να εξηγήσει την οικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής υπό το πρίσμα διαφόρων νομικών και οικονομικών περιορισμών στο πλαίσιο της Ε.Ε. 
Βασικό χαρακτηριστικό της εξειδίκευσης είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης και πρακτικής εμπειρίας για την ανάλυση της οικονομικής, θεσμικής, και πολιτικής πραγματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας πραγματικότητας, της οποίας η κατανόηση  και η βαθιά γνώση στις μέρες μας αναδεικνύεται πιο επίκαιρη από ποτέ. 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Απευθύνεται σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό επιστημονικό/γνωσιακό υπόβαθρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε αποφοίτους Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών Σπουδών, Πολιτικών και Νομικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής, Θετικών, Κοινωνικών και Τεχνολογικών επιστημών, που έχουν επιστημονικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον σε θέματα διεθνών οικονομικών, διεθνούς επιχειρηματικής στρατηγικής και χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα παρέχει ευελιξία παρακολούθησης:    

  • σε αποφοίτους οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν ταχύρρυθμα τον κύκλο σπουδών τους στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης (12 μήνες).
  • σε Στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα οποία λόγω της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και ανέλιξης χρειάζονται την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που προσφέρει το Πρόγραμμα, όμως, λόγω των υποχρεώσεων αυτών θα επιλέξουν την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Μερικής Φοίτησης (24 μήνες).

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές απαιτείται:

  • Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα.
  • Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου συγγραφής διπλωματικής εργασίας.
  • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και επιτυχής εξέταση σε αυτή.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των μαθημάτων, καθώς και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας θα γίνονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 75 Π.Μ.

Διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εξωτερικοί συνεργάτες, μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων και καταξιωμένοι επαγγελματίες από το χώρο των οικονομικών, πολιτικών και νομικών επιστημών.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών και βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που αριστεύουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια.

To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές δέχεται αιτήσεις μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες: www.dept.aueb.gr/inteu  
Γραμματεία - Π.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα [Γραφείο 909, 9ος ορ.] 
Τηλ. +30 210 8203642 | Φαξ +30 210 8828992 |E-mail: inteu@aueb.gr


 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο