ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γιατί να επιλέξετε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων" Εκπαιδευτικά Νέα

Συνεχίζονται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2021 οι αιτήσεις για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», με έναρξη σπουδών το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μετεκπαίδευση στην Παιδαγωγική Επιστήμη μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων και τεχνολογιών. Όλα τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι εναρμονισμένα με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας, σχετικών με την Παιδαγωγική.

Το ΔΠΜΣ είναι διεπιστημονικό και εστιάζεται στη γεφύρωση των Βιοϊατρικών Επιστημών με την Εκπαίδευση, καλύπτοντας επίσης ζητήματα Νευροβιολογίας, Γενετικής κ.α. Η προσέγγιση αυτή της Παιδαγωγικής Επιστήμης είναι πρωτοποριακή, σύγχρονη και από όσο γνωρίζουμε μοναδική στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής.

Σε ποιον απευθύνεται;

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απευθύνεται σε:

(Α) Επαγγελματίες της αγωγής και φροντίδας της προσχολικής ηλικίας, δημόσιας και ιδιωτικής.
(Β) Επαγγελματίες της εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής:

 • Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
 • Στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων,

(Γ) Άλλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθώς και αγωγής και φροντίδας της προσχολικής ηλικίας.
(Δ) Στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή ήδη απασχολούνται με την:

 • Εκπαίδευση, επιμόρφωση, επαγγελματική εξειδίκευση, κατάρτιση και
 • Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της εκπαίδευσης – επανεκπαίδευση, ενδοεταιρική επιμόρφωση και κατάρτιση, κ.ά.

(Ε) Οποιονδήποτε / οποιαδήποτε πτυχιούχο, απασχολούμενο/η ή μη, που επιθυμεί να ασχοληθεί με την εκπαίδευση ή και την αγωγή και φροντίδα της προσχολικής ηλικίας:

 • Να αποκτήσει θεωρητικές γνώσεις και εξειδικευμένες ικανότητες και δεξιότητες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και σε ενήλικες και προσφέρονται είτε συμβατικά, είτε από απόσταση με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις μεθοδολογίας της έρευνας στην εκπαίδευση.
 • Να ενισχύσει τα επαγγελματικά του προσόντα αποκτώντας νέες γνώσεις (ή επικαιροποιώντας τες) στην Παιδαγωγική Επιστήμη με προσέγγιση της μέσω καινοτόμων θεωριών και τεχνολογιών (*)

Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του ΠΜΣ: 

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (ΦΕΚ 3784/τ.Β’/14-10-2019)

Γιατί να το προτιμήσω;

 • Οι απόφοιτοι λαμβάνουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με την επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων μαθημάτων του προγράμματος, δικαιούνται να λάβουν από το ΔΠΜΣ, πιστοποίηση επάρκειας Η/Υ που αναγνωρίζεται και από τον ΑΣΕΠ.
 • Διδάσκουν διακεκριμένοι Καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, με μεγάλη εμπειρία στην παιδαγωγική επιστήμη, μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων.
 • Δίνει τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων σε δύο κατευθύνσεις: Προσχολικής Αγωγής και Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Ενισχύονται οι δυνατότητες και ευκαιρίες απασχόλησης, σε όλο το εύρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας).
 • Βελτιώνει τις ικανότητες σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της διδασκαλίας.
 • Βελτιώνει τις προσωπικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες, με απώτερο στόχο αυτές να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις του κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
 • Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε ζητήματα που αφορούν σε θέματα συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Δίνει τη δυνατότητα εφαμοργής γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον σχολικής τάξης (μικροδιδασκαλία, διδασκαλία).
 • Δίνει τη δυνατότητα απόκτησης ή/και βελτίωσης γνώσεων, σχετικών με τα υπολογιστικά μοντέλα διδασκαλίας και την ηλεκτρονική μάθηση.
 • Παρέχει τις γνώσεις για ανάδειξη ερευνητικών τομέων για τους φοιτητές ώστε να είναι ικανοί να διοργανώσουν εκπαιδευτικές έρευνες.
 • Παρέχει τα εφόδια για την προετοιμασία στελεχών εκπαίδευσης.

Διάρκεια σπουδών:  τέσσερα (4) ή οκτώ (8) εξάμηνα, για την πλήρη ή μερική φοίτηση, αντίστοιχα, που αντιστοιχούν σε 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο πλήρους φοίτησης).

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι υπό την προϋπόθεση ότι πριν την έναρξη των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου θα πρέπει να έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου.

Υποβολή αιτήσεων έως και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2021.

Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Πανεπιστημιούπολη 1,
Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνας Τ.Κ. 12243, Αιγάλεω

Γραμματεία ΔΠΜΣ
Τηλέφωνo:
210 538 5373
Email: secedutech@uniwa.gr

Ιστότοπος: http://edutech.uniwa.gr/

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο