Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Γιατί να επιλέξετε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων"

Τα Τμήματα «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), σε συνεργασία με το «Παιδαγωγικό Τμήμα» της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καλούν τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», με έναρξη μαθημάτων το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Μάρτιος 2022), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) (ΦΕΚ 5312/τ. Β΄/ 27-11-2018).

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μετεκπαίδευση στην Παιδαγωγική Επιστήμη, με παράλληλη αξιοποίηση τόσο των Νέων Τεχνολογιών όσο και προσεγγίσεων από το πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών

Το ΔΠΜΣ είναι διεπιστημονικό και εστιάζεται στη γεφύρωση των Βιοϊατρικών Επιστημών με την Εκπαίδευση, καλύπτοντας επίσης ζητήματα Νευροβιολογίας, Γενετικής κ.α. Η προσέγγιση αυτή της Παιδαγωγικής Επιστήμης είναι πρωτοποριακή, σύγχρονη και από όσο γνωρίζουμε μοναδική στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής.

Σε ποιον απευθύνεται;

Απευθύνεται στον εκπαιδευτικό αλλά και σε οποιονδήποτε πτυχιούχο δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης, της ειδικής αγωγής και της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς εξασφαλίζει στους αποφοίτους του Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

Γιατί να το προτιμήσω;

 • Οι σπουδές στην ειδίκευση «Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» του ΔΠΜΣ έχουν διαπιστωμένη συνάφεια με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ένταξη στους κύριους πίνακες εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής).
 • Οι απόφοιτοι λαμβάνουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με την επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων μαθημάτων του προγράμματος, δικαιούνται να λάβουν από το ΔΠΜΣ, πιστοποίηση επάρκειας Η/Υ που αναγνωρίζεται και από τον ΑΣΕΠ.
 • Διδάσκουν διακεκριμένοι Καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, με μεγάλη εμπειρία στην παιδαγωγική επιστήμη, μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων.
 • Δίνει τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων σε τρεις κατευθύνσεις: 1. Προσχολικής Αγωγής, 2. Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 3. Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης)
 • Ενισχύονται οι δυνατότητες και ευκαιρίες απασχόλησης, σε όλο το εύρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας).
 • Βελτιώνει τις ικανότητες σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της διδασκαλίας.
 • Βελτιώνει τις προσωπικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες, με απώτερο στόχο αυτές να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις του κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
 • Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε ζητήματα που αφορούν σε θέματα συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Δίνει τη δυνατότητα εφαμοργής γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον σχολικής τάξης (μικροδιδασκαλία, διδασκαλία).
 • Δίνει τη δυνατότητα απόκτησης ή/και βελτίωσης γνώσεων, σχετικών με τα υπολογιστικά μοντέλα διδασκαλίας και την ηλεκτρονική μάθηση.
 • Παρέχει τις γνώσεις για ανάδειξη ερευνητικών τομέων για τους φοιτητές ώστε να είναι ικανοί να διοργανώσουν εκπαιδευτικές έρευνες.
 • Παρέχει τα εφόδια για την προετοιμασία στελεχών εκπαίδευσης.

Διάρκεια σπουδών: Η διάρκεια των σπουδών είναι διετής, διαρθρωμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα, που αντιστοιχούν σε 120 Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως και Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2022

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία ΔΠΜΣ
Τηλέφωνo:
210 538 5373
Email: secedutech@uniwa.gr

Ιστότοπος: http://edutech.uniwa.gr/

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο