ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με επιταγή 600€ για επιστήμονες & ελεύθερους επαγγελματίες 6 επιστημονικών κλάδων Εκπαιδευτικά Νέα

Το νέο Ειδικό Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19, που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ. Αναμένεται να ωφεληθούν 180.342 επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ. Η Δράση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ εφόσον ολοκληρωθούν οι διαχειριστικές ενέργειες, από το Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία“, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 192.965.940€. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 180.342 επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες.

H δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Οι κατηγορίες (ενδεικτικά)

• δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
• μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
• οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
• εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
• ιατροί όλων των ειδικοτήτων
• ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Διαδικασία Δυνητικά Ωφελούμενου

Α. Συμπληρώνει την «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ https://elearning.yeka.gr με τους κωδικούς του Taxisnet
Πότε: 09/04 – 16/04/2020
με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης δικαιούται να λάβει προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400€

B. Εξουσιοδοτεί τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, ο οποίος πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο Παρόχων της Δράσης, που συνεχίζει τη διαδικασία κατ’εντολή του
Πότε: 09/04 – 16/04/2020
με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, ανεξαρτήτως με το αν επιλέξει πιστοποίηση δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 200€

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο 
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1191

Πληροφόρηση και Υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ https://elearning.yeka.gr
Ιστοσελίδα Αρμόδιου Φορέα: https://www.epiteliki-ergasias.gov.gr/index.php/prokirykseis-proskliseis/46-prosklisi-tilekatartisi-2

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα