Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δωρεάν Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στα πλαίσια του προγράμματος SOpHiSM

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στα πλαίσια του προγράμματος SOpHiSM στην Κύπρο

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υλοποιούν το Έργο  SOpHiSM  (Μία απάντηση στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την ενίσχυση της υψηλής ποιότητας επαγγελματικής δημοσιογραφίας και της δημοσιογραφίας των πολιτών) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια της Ε.Ε. (REC-AG-2019/REC-RRAC-RACI-AG-2019). Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Μάρτιο 2020 και θα υλοποιηθεί σε χρονικό πλαίσιο 20 μηνών. 

Το πρόγραμμα SOpHiSM επιχειρεί να συμβάλει ενεργά στην αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα και εργαλεία, καθώς και τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων (νέων δημοσιογράφων, φοιτητών δημοσιογραφίας, πολιτών δημοσιογράφων και ΜΚΟ). 

Στόχος του έργου είναι:

 • η υποστήριξη της υψηλής ποιότητας δημοσιογραφίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων των φοιτητών δημοσιογραφίας, των νέων δημοσιογράφων, των bloggers και ατόμων επιρροής στα κοινωνικά δίκτυα, 
 • η συμβολή στα υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, 
 • να βελτιώσει την παιδεία των μέσων επικοινωνίας, να αντιμετωπίσει και να παράξει μηνύματα κατά της ρητορικής μίσους· 
 • να δημιουργήσει εργαλεία που θα στοχεύσουν στις ιδιαιτερότητες της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο στις συμμετέχουσες χώρες.

Στα πλαίσια αυτά θα προσφερθούν δωρεάν διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε φοιτητές δημοσιογραφίας, νέους δημοσιογράφους και πολίτες δημοσιογράφους στις ακόλουθες ημερομηνίες:

 • Φοιτητές Δημοσιογραφίας: 18 & 25 Νοεμβρίου 2020 10:00-12:00 - Link
 • Νέοι Δημοσιογράφοι: 8 & 15 Δεκεμβρίου 2020, 10:00-12:00 - Link
 • Πολίτες Δημοσιογράφοι: 7 & 14 Δεκεμβρίου 2020, 18:00-20:00 - Link

Επιπλέον, το έργο στοχεύει να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό σχετικά με τις προκλήσεις της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της ρητορικής μίσους στη διαδικτυακή δημοσιογραφία και στην προώθηση δημοσιογραφικού περιεχομένου που θα είναι ακριβές και αληθές.

Περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια:

Αίτηση συμμετοχής σε σεμινάριο 

Βασικός σκοπός των σεμιναρίων που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος SOpHiSM, είναι αφ’ ενός να εξοικειώσουν τις συμμετέχουσες/συμμετέχοντες με διαφορετικούς ορισμούς, ερμηνείες και προσεγγίσεις του (διαδικτυακού) Λόγου μίσους, αφ’ ετέρου να τις/τους εφοδιάσει με τα απαραίτητα «εργαλεία» για την επισήμανση και «αντιμετώπιση» του Λόγου μίσους στο διαδίκτυο ή/και εκτός διαδικτύου, τόσο σε νομικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε φοιτήτριες/ές δημοσιογραφίας, νεαρές/ούς δημοσιογράφους και πολίτες δημοσιογράφους/παραγωγούς περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι διήμερα, συνολικής διάρκειας τεσσάρων ωρών και θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας webex σε συνδέσμους που θα κοινοποιηθούν προσεχώς στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει ως εξής:

 • 27 και 28 Νοεμβρίου, 10.00-12.00 φοιτητές δημοσιογραφίας
 • 27 και 28 Νοεμβρίου, 13.00-15.00 νεαροί δημοσιογράφοι
 • 4 και 5 Δεκεμβρίου, 10.00-12.00 νεαροί δημοσιογράφοι
 • 4 και 5 Δεκεμβρίου, 13.00-15.00 φοιτητές δημοσιογραφίας
 • 11 και 12 Δεκεμβρίου, 10.00-12.00 φοιτητές δημοσιογραφίας
 • 11 και 12 Δεκεμβρίου, 13.00-15.00 νεαροί δημοσιογράφοι
 • 11 και 12 Δεκεμβρίου, 16.00-18.00 πολίτες δημοσιογράφοι
 • 18 και 19 Δεκεμβρίου, 10.00-12.00 νεαροί δημοσιογράφοι
 • 18 και 19 Δεκεμβρίου, 13.00-15.00 φοιτητές δημοσιογραφίας

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο σεμινάριο

Για περισσότερες πληροφορίες: registrations@sophism.eu

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο