Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δέκα (10) υποτροφίες ύψους 15.000 ευρώ έκαστη για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό προκηρύσσει η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ προκηρύσσει δέκα υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου και πλήρους μονοετούς φοίτησης ύψους 15.000 ευρώ έκαστη, για σπουδές σε Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος  για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 (με έναρξη φοίτησης το Φθινόπωρο του 2022).

Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών μπορούν να υποβάλουν:

  • Υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί από το 1992 και μετά και είναι κάτοχοι  πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου 7,5 και άνω
  • Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει προσφορά θέσης (conditional - unconditional offer) σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα πλήρους μονοετούς φοίτησης (full time) το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 - με έναρξη φοίτησης το Φθινόπωρο του 2022
  • Υποψήφιοι με ατομικό συνολικό δηλωθέν εισόδημα έως των 25.000 ευρώ και οικογενειακό συνολικό δηλωθέν εισόδημα (γονέων) έως των 50.000 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι και τις 30/04/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@syn-enosis.gr με την ένδειξη ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2022-2023 και για πληροφορίες μπορούν να καλούν στο 210 4291300-1. 

  • Αίτηση Συμμετοχής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.syn-enosis.gr)
  • Βιογραφικό Σημείωμα 
  • Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής 
  • Αντίγραφο της προσφοράς θέσης από Ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο μεταφρασμένη και επικυρωμένη εφόσον δεν είναι διαθέσιμη στην αγγλική 
  • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Πανεπιστημίου από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο ή/και από εργοδότη
  • Για τους άρρενες  υποψηφίους απαραιτήτως το  πιστοποιητικό εκπλήρωσης των   στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών
  • Το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του  τελευταίου οικονομικού έτους της οικογένειας καθώς και  του ίδιου του/της υποψήφιου/ας, εφόσον υποβάλλει

Ιστοσελίδα υποτροφίας: https://www.syn-enosis.gr/gr/scholarships/

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο