Θέσεις εργασίας για Πτυχιούχους Ελληνικής ή Ξένης Φιλολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης Εκπαιδευτικά Νέα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μαθήματα ενσωμάτωσης στους αιτούντες διεθνή προστασία», που χρηματοδοτείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Αναστάσιο Τσαγγαλίδη, καθηγητή Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, προτίθεται να καταρτίσει μητρώο διδασκόντων για συνολικό διάστημα έως τις 30/11/2020, ημερομηνία λήξης του έργου, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του έργου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου και αμοιβή που καθορίζεται από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων ΙΔΟΧ (ωρομισθίων), για:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε αναγνωρισμένους ενήλικες πρόσφυγες.

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

  • Πτυχίο ελληνικής ή ξένης Φιλολογίας (στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων απαιτείται η γνώση της ελληνικής σε επίπεδο Γ2)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Γλωσσολογία ή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
  • Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 200* ωρών στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες
  • Άριστη γνώση (Γ2/C2) αγγλικής γλώσσας

 

3. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Διδακτορικό δίπλωμα στη Γλωσσολογία ή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
  • Διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως 2ης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες
  • Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών
  • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική προκήρυξη από την ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ εδώ

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα