Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το 1ο πρόγραμμα βιομηχανικών διδακτορικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Στις 15 Οκτωβρίου 2020 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων (uphd.upatras.gr) για το πρόγραμμα «Βιομηχανικά Διδακτορικά UPatras IQ 2020», το οποίο αποτελεί μία πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου και της PATRAS IQ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τετραετή διδακτορικά προγράμματα βιομηχανικού προσανατολισμού, μέσω της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών και μιας ιδιωτικής επιχείρησης/βιομηχανίας, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ενός υποτρόφου υποψηφίου διδάκτορα.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ισχυρών και γόνιμων δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό/βιομηχανικό χώρο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους τους συνεργαζόμενους φορείς. Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών δηλώνει ότι (α) αναλαμβάνει την επίβλεψη, και (β) μαζί με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση/βιομηχανία εξασφαλίζουν τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση του έργου, πέραν των καλύψεων που προσφέρει η παρούσα πρόσκληση.

Η ετήσια αποζημίωση (υποτροφία) του κάθε διδακτορικού προγράμματος ορίζεται σε 10.000,00 Ευρώ (συνολικά, για τα τέσσερα έτη του προγράμματος, ορίζεται σε 40.000,00 Ευρώ ανά υπότροφο υποψήφιο διδάκτορα). Οι πόροι αυτοί θα προέρχονται την 1η χρονιά κατά 100% από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την 2η και 3η χρονιά κατά 50% από το Πανεπιστήμιο Πατρών και 50% από τη συμβαλλόμενη επιχείρηση/βιομηχανία, και την 4η χρονιά κατά 100% από την επιχείρηση/βιομηχανία, στη βάση ειδικού συμφωνητικού που συνάπτει το Πανεπιστήμιο Πατρών με τη συμβαλλόμενη επιχείρηση/βιομηχανία.

Το Πρόγραμμα στηρίζουν ενεργά ο ΣΕΒ και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας«Ο ΣΕΒ και ο ΣΕΒΠΕΔΕ στηρίζουν ενεργά την πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία και ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις – μέλη τους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες για ερευνητικές συνέργειες που προσφέρονται από το UPatras IQ και ευελπιστούν πως και άλλα ελληνικά Πανεπιστήμια θα υιοθετήσουν σύντομα αντίστοιχες δράσεις διασύνδεσης της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της παραγωγικής βάσης της χώρας», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας μας, που θεσμοθετεί πρόγραμμα βιομηχανικών διδακτορικών, το «UPatras IQ».

Ο ΣΕΒ σημειώνει ακόμη πως η διάδοση του θεσμού των βιομηχανικών διδακτορικών μπορεί επίσης να συμβάλει στην αναστροφή του φαινομένου του brain drain, δημιουργώντας άμεσα ευκαιρίες για τους νέους και διευκολύνοντας τη στήριξη και ανάπτυξη καλών, υψηλής ποιότητας, θέσεων εργασίας στην ελληνική βιομηχανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το 2,3% του συνόλου των Ελλήνων αποφοίτων με διδακτορικό τίτλο σπουδών εργάζεται σήμερα στη βιομηχανία.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα από την 15η Οκτωβρίου 2020 (ώρα 12:00) έως την 20η Δεκεμβρίου  2020 (ώρα 23:59).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, την αναλυτική πρόσκληση και το Υπόδειγμα υποβολής πρότασης μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο (uphd.upatras.gr/) του προγράμματος, καθώς και στον ιστότοπο του Τμήματος Έρευνας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο