Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει υποτροφίες που φέρουν το όνομα: «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών» και οι οποίες χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου.

Οι υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές και για σπουδές σε επίπεδο Μάστερ αφορούν σε φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένη δυσκολία ανταπόκρισης στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τις υποτροφίες αυτές έχουν οι φοιτητές των τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και του Τμήματος Φιλολογίας. Στην επιλογή βαρύνει κατά κύριο λόγο η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι βαθμοί εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο ή ο βαθμός πτυχίου (για τους υποψήφιους για Μάστερ) καθώς και η καταγωγή από τον Νομό Αχαΐας. Η συνέχιση της υποτροφίας και στα επόμενα εξάμηνα σπουδών εξαρτάται μόνο από τις επιδόσεις του υπότροφου.

Οι υποτροφίες δίνονται μόνο για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Όσοι πάρουν μεταγραφή δεν δικαιούνται την υποτροφία.

Οι υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες (εδώ).

Οι υποτροφίες για Μάστερ ή Διδακτορικό αφορούν μόνο αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Κανονισμός των υποτροφιών παρέχεται εδώ. Ο Κανονισμός έχει διαρκή ισχύ και δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή Υποτροφιών να τροποποιεί διατάξεις του. Καμία διάταξη του κανονισμού δεν έχει τροποποιηθεί. Με εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου Μέλος της Επιτροπής Υποτροφιών είναι και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εκτός των απαραιτήτων δικαιολογητικών τα οποία περιγράφονται μέσα στη φόρμα των αιτήσεων ο υποψήφιος μπορεί να συνυποβάλει συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του π.χ. πιστοποιητικό απορίας, βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, πιστοποιητικά υγείας, κ.ά. ή και απλή περιγραφή προσωπικών δεδομένων που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της υποτροφίας.

Συνολικά οι υποτροφίες που είναι διαθέσιμες κατ’ έτος είναι οι εξής:

  • Έως τριάντα (30) για προπτυχιακές σπουδές (5.000 €/έτος).
  • Έως δύο (2) για σπουδές σε επίπεδο μεταπτυχιακού (5.000 €/έτος).
  • Έως δεκαεννέα (19) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (10.000 €/έτος).

Οι αιτήσεις μπορούν να ληφθούν από τους ακόλουθους συνδέσμους:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι η Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται

  1. Για τους προπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους για Μαστερ, έντυπα μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε φάκελο στο Γραφείο του Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Πατρών ή ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την 2α Οκτωβρίου 2021, με την ένδειξη:«Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών», Επιτροπή Υποτροφιών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Πάτρα
  2. Για τους υποψήφιους διδάκτορες ο τρόπος υποβολής θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον συντονιστή των Υποτροφιών Α. Μεντζελόπουλος Καθηγητή κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο (τηλ. 6975020196,  email: vassilis@upatras.gr).

Στους συνδέσμους παρουσιάζονται τα ονόματα όλων των Υποτρόφων καθώς και τα οικονομικά στοιχεία των υποτροφιών τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Από το 2019 οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Βόρεια Αμερική δεν θα συνεχιστούν. Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο